Рішення №284

УКРАЇНА

ІЗЮМСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                 РІШЕННЯ                

ХVІ сесії  районної ради VІI скликання

                   16.02.2017 року                                                            № 284-VIІ

Про затвердження «Технічної документації

з нормативної грошової  оцінки земельних

ділянок, що знаходяться в оренді у  

ТОВ «СК ВОСТОК» для ведення товарного

сільськогосподарського виробництва  

(КВЦПЗ – 01.01) на території Бугаївської 

сільської ради (за межами населених пунктів)

 Ізюмського району Харківської області»

(загальною площею 1842,1384 га)

 

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення ( площа земельних ділянок становить 1842,1384 га, з них 20,0000га – рілля, 1442,8966 га – пасовища, 368,6067 га – сіножаті, 10,6351 га – сади) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  на території Бугаївської сільської ради (за межами населених пунктів) Ізюмського району Харківської області, керуючись ст.10, ст.23 Закону України «Про оцінку земель» та ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада:

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити «Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок що знаходяться в оренді у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СК ВОСТОК» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ – 01.01) на території Бугаївської сільської ради (за межами населених пунктів) Ізюмського району, Харківської області», грошова оцінка яких складає :

–  земельна ділянка площею 31,8442 га – 187764,36 грн. (сто вісімдесят сім тисяч сімсот шістдесят чотири грн. 36 коп.), №6322882000:01:000:1011;

–  земельна ділянка площею 20,0000 га – 704228,91 грн. (сімсот чотири тисячі двісті двадцять вісім грн. 91 коп.), №6322882000:01:000:0002;

–  земельна ділянка площею 9,5403 га – 55172,70 грн. (п’ятдесят п’ять тисяч сто сімдесят дві грн. 70 коп.), №6322882000:01:000:1010;

–  земельна ділянка площею 8,4058 га – 46804,79 грн. (сорок шість тисяч вісімсот чотири грн. 79 коп.), №6322882000:02:000:1001;

–  земельна ділянка площею 13,1155 га – 73029,17 грн. (сімдесят три тисячі двадцять дев’ять грн. 17 коп.), №6322882000:02:000:1002;

–  земельна ділянка площею 22,3143 га – 124249,49 грн. (сто двадцять чотири тисячі двісті сорок дев’ять грн. 49 коп.), №6322882000:02:000:1003;

–  земельна ділянка площею 19,9582 га – 74661,25 грн. (сімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят одна грн. 25 коп.), №6322882000:02:000:1004;

–  земельна ділянка площею 19,2691 га – 72946,20 грн. (сімдесят дві тисячі дев’ятсот сорок шість грн. 20 коп.), №6322882000:02:000:1005;

–  земельна ділянка площею 23,3832 га – 61594,36 грн. (шістдесят одна тисяча п’ятсот дев’яносто чотири грн. 36 коп.), №6322882000:02:000:1006;

–  земельна ділянка площею 9,5212 га – 30425,20 грн. (тридцять тисяч чотириста двадцять п’ять грн. 20 коп.), №6322882000:02:000:1007;

–  земельна ділянка площею 17,5709 га – 152903,43 грн. (сто п’ятдесят дві тисячі дев’ятсот три грн. 43 коп.), №6322882000:02:000:1008;

–  земельна ділянка площею 40,2879 га – 224329,35 грн. (двісті двадцять чотири тисячі триста двадцять дев’ять грн. 35 коп.), №6322882000:02:000:1009;

–  земельна ділянка площею 19,9703 га – 130411,82 грн. (сто тридцять тисяч чотириста одинадцять грн. 82 коп.), №6322882000:02:000:1010;

–  земельна ділянка площею 45,3845 га – 305454,60 грн. (триста п’ять тисяч чотириста п’ятдесят чотири грн. 60 коп.), №6322882000:02:000:1011;

–  земельна ділянка площею 34,8844 га – 172655,62 грн. (сто сімдесят дві тисячі шістсот п’ятдесят п’ять грн. 62 коп.), №6322882000:02:000:1012;

–  земельна ділянка площею 21,3112 га – 110589,62 грн. (сто десять тисяч п’ятсот вісімдесят дев’ять грн. 62 коп.), №6322882000:02:000:1013;

–  земельна ділянка площею 12,5841 га – 48732,88 грн. (сорок вісім тисяч сімсот тридцять дві грн. 88 коп.), №6322882000:03:000:0520;

–  земельна ділянка площею 20,5347 га – 114569,25 грн. (сто чотирнадцять тисяч п’ятсот шістдесят дев’ять грн. 25 коп.), №6322882000:03:000:0521;

–  земельна ділянка площею 6,0615 га – 40251,20 грн. (сорок тисяч двісті п’ятдесят одна грн. 20 коп.), №6322882000:03:000:0522;

–  земельна ділянка площею 16,6339 га – 57837,75 грн. (п’ятдесят сім тисяч вісімсот тридцять сім грн. 75 коп.), №6322882000:03:000:0523;

–  земельна ділянка площею 10,9077 га – 61936,12 грн. (шістдесят одна тисяча дев’ятсот тридцять шість грн. 12 коп.), №6322882000:03:0524;

–  земельна ділянка площею 13,1844 га – 65464,82 грн. (шістдесят п’ять тисяч чотириста шістдесят чотири грн. 82 коп.), №6322882000:036000:0525;

–  земельна ділянка площею 21,9598 га – 111284,27 грн. (сто одинадцять тисяч двісті вісімдесят чотири грн. 27 коп.), №6322882000:03:000:0526;

–  земельна ділянка площею 18,3057 га – 87332,43 грн. (вісімдесят сім тисяч триста тридцять дві грн. 43 коп.), №6322882000:03:000:0527;

–  земельна ділянка площею 43,9789 га – 194570,17 грн. (сто дев’яносто чотири тисячі п’ятсот сімдесят грн. 17 коп.), №6322882000:03:000:0528;

–  земельна ділянка площею 49,8621 га – 211259,92 грн. (двісті одинадцять тисяч двісті п’ятдесят дев’ять грн. 92 коп.), №6322882000:03:000:0530;

–  земельна ділянка площею 25,9238 га – 107605,55 грн. (сто сім тисяч шістсот п’ять грн. 55 коп.), №6322882000:03:000:0531;

–  земельна ділянка площею 8,6784 га – 23948,35 грн. (двадцять три тисячі дев’ятсот сорок вісім грн. 35 коп.), №6322882000:03:000:0532;

–  земельна ділянка площею 36,5782 га – 174578,00 грн. (сто сімдесят чотири тисячі п’ятсот сімдесят вісім грн. 00коп.), №6322882000:03:000:0533;

–  земельна ділянка площею 29,9514 га – 171959,72 грн. (сто сімдесят одна тисяча дев’ятсот п’ятдесят дев’ять грн. 72 коп.), №6322882000:03:000:0534;

–  земельна ділянка площею 18,3023 га – 102526,63 грн. (сто дві тисячі п’ятсот двадцять шість грн. 63 коп.), №6322882000:03:000:0535;

–  земельна ділянка площею 22,7920 га – 195869,55 грн. (сто дев’яносто п’ять тисяч вісімсот шістдесят дев’ять грн. 55 коп.), №6322882000:03:000:0536;

–  земельна ділянка площею 13,9000 га – 89616,76 грн. (вісімдесят дев’ять тисяч шістсот шістнадцять грн. 76 коп.), №6322882000:03:000:0537 ;

–  земельна ділянка площею 11,4177 га – 72487,61 грн. (сімдесят дві тисячі чотириста вісімдесят сім грн. 61 коп.), №6322882000:03:000:0540;

–  земельна ділянка площею 14,5702 га – 102926,38 грн. (сто дві тисячі дев’ятсот двадцять шість грн. 38 коп.), №6322882000:03:000:0541;

– земельна ділянка площею 20,5175 га – 123961,78 грн. (сто двадцять три тисячі дев’ятсот шістдесят одна грн. 78 коп.), №6322882000:03:000:0542;

–  земельна ділянка площею 41,2531 га – 253659,91 грн. (двісті п’ятдесят три тисячі шістсот п’ятдесят дев’ять грн. 91 коп.), №6322882000:03:000:0543;

–  земельна ділянка площею 27,6748 га – 153480,92 грн. (сто п’ятдесят три тисячі чотириста вісімдесят грн. 92коп.), №6322882000:04:000:0001;

–  земельна ділянка площею 128,6372 га – 778514,92 грн. (сімсот сімдесят вісім тисяч п’ятсот чотирнадцять грн. 92 коп.), №6322882000:04:000:0003;

–  земельна ділянка площею 41,8190 га – 214700,42 грн. (двісті чотирнадцять тисяч сімсот грн. 42 коп.), №6322882000:04:000:1002;

–  земельна ділянка площею 37,1848 га – 231193,67 грн. (двісті тридцять одна тисяча сто дев’яносто три грн. 67 коп.), №6322882000:04:000:1004;

–  земельна ділянка площею 26,1648 га – 163290,90 грн. (сто шістдесят три тисячі двісті дев’яносто грн. 90 коп.), №6322882000:04:000:1005;

–  земельна ділянка площею 19,3973 га – 128056,84 грн. (сто двадцять вісім тисяч п’ятдесят шість грн. 84 коп.), №6322882000:04:000:1006;

–  земельна ділянка площею 15,3035 га – 105249,28 грн. (сто п’ять тисяч двісті сорок дев’ять грн. 28 коп.), №6322882000:05:000:0314;

–  земельна ділянка площею 11,9512 га – 51376,33 грн. (п’ятдесят одна тисяча триста сімдесят шість грн. 33 коп.), №6322882000:05:000:0315;

–  земельна ділянка площею 62,6651 га – 216416,86 грн. (двісті шістнадцять тисяч чотириста шістнадцять грн. 86 коп.), №6322882000:05:000:0316;

–  земельна ділянка площею 13,4130 га – 84059,30 грн. (вісімдесят чотири тисячі п’ятдесят дев’ять грн. 30 коп.), №6322882000:05:000:0317;

–  земельна ділянка площею 23,1022 га – 126249,33 грн. (сто двадцять шість тисяч двісті сорок дев’ять грн. 33 коп.), №6322882000:05:000:0318;

–  земельна ділянка площею 30,2996 га – 164644,04 грн. (сто шістдесят чотири тисячі шістсот сорок чотири грн. 04 коп.), №6322882000:05:000:0319;

–  земельна ділянка площею 29,0846 га – 140533,30 грн. (сто сорок тисяч п’ятсот тридцять три грн. 30 коп.), №6322882000:05:000:0320;

–  земельна ділянка площею 54,8908 га – 248622,00 грн. (двісті сорок вісім тисяч шістсот двадцять дві грн. 00 коп.), №6322882000:05:000:0321;

–  земельна ділянка площею 9,9545 га – 56684,79 грн. (п’ятдесят шість тисяч шістсот вісімдесят чотири грн. 79 коп.), №6322882000:05:000:0322;

–  земельна ділянка площею 42,6516 га – 242229,41 грн. (двісті сорок дві тисячі двісті двадцять дев’ять грн. 41 коп.), №6322882000:05:000:0323;

–  земельна ділянка площею 12,5127 га – 126262,95 грн. (сто двадцять шість тисяч двісті шістдесят дві грн. 95 коп.), №6322882000:06:000:0338;

–  земельна ділянка площею 9,0000 га – 90817,06 грн. (дев’яносто тисяч вісімсот сімнадцять грн. 06 коп.), №6322882000:06:000:0339;

–  земельна ділянка площею 22,5887 га – 117087,77 грн. (сто сімнадцять тисяч вісімдесят сім грн. 77 коп.), №6322882000:06:000:0340;

–  земельна ділянка площею 4,7826 га – 20781,26 грн. (двадцять тисяч сімсот вісімдесят одна грн. 26 коп.), №6322882000:06:000:0341;

–  земельна ділянка площею 6,3466 га – 42596,25 грн. (сорок дві тисячі п’ятсот дев’яносто шість грн. 25 коп.), №6322882000:06:000:0342;

–  земельна ділянка площею 30,4067 га – 179984,00 грн. (сто сімдесят дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят чотири грн. 00 коп.), №6322882000:06:000:0343;

–  земельна ділянка площею 44,6215 га – 258082,88 грн. (двісті п’ятдесят вісім тисяч вісімдесят дві грн. 88 коп.), №6322882000:06:000:0344;

–  земельна ділянка площею 4,4956 га – 28688,86 грн. (двадцять вісім тисяч шістсот вісімдесят вісім грн. 86 коп.), №6322882000:06:000:0345;

–  земельна ділянка площею 63,4955 га – 640719,37 грн. (шістсот сорок тисяч сімсот дев’ятнадцять грн. 37 коп.), №6322882000:06:000:0346;

–  земельна ділянка площею 63,4955 га – 640719,37 грн. (шістсот сорок тисяч сімсот дев’ятнадцять грн. 37 коп.), №6322882000:06:000:0347;

–  земельна ділянка площею 12,8349 га – 112575,55 грн. (сто дванадцять тисяч п’ятсот сімдесят п’ять грн. 55 коп.), №6322882000:06:000:0384;

–  земельна ділянка площею 13,7852 га – 82820,73 грн. (вісімдесят дві тисячі вісімсот двадцять грн. 73 коп.), №6322882000:066000:0349;

–  земельна ділянка площею 26,9166 га – 167144,87 грн. (сто шістдесят сім тисяч сто сорок чотири грн. 87 коп.), №6322882000:06:000:0352;

–  земельна ділянка площею 24,8530 га – 152648,57 грн. (сто п’ятдесят дві тисячі шістсот сорок вісім грн. 57 коп.), №6322882000:06:000:0353;

–  земельна ділянка площею 23,5845 га – 139466,19 грн. (сто тридцять дев’ять тисяч чотириста шістдесят шість грн. 19 коп.), №6322882000:06:000:0354;

–  земельна ділянка площею 25,1806 га – 148926,30 грн. (сто сорок вісім тисяч дев’ятсот двадцять шість грн. 30 коп.), №6322882000:06:000:0355;

–  земельна ділянка площею 17,7934 га – 107163,36 грн. (сто сім тисяч сто шістдесят три грн. 36 коп.), №6322882000:06:000:0356;

–  земельна ділянка площею 1,000 га – 6132,17 грн. (шість тисяч сто тридцять дві грн. 17 коп.), №6322882000:06:000:0357;

–  земельна ділянка площею 9,8000 га – 63002,03 грн. (шістдесят три тисячі дві грн. 03 коп.), №6322882000:066000:0358;

–  земельна ділянка площею 5,2751 га – 31194,14 грн. (тридцять одна тисяча сто дев’яносто чотири грн. 14 коп.), №6322882000:06:000:0359;

–  земельна ділянка площею 10,6351 га – 588812,55 грн. (п’ятсот вісімдесят вісім тисяч вісімсот дванадцять грн. 55 коп.), №6322882000:06:000:0360;

–  земельна ділянка площею 2,4550 га – 14517,59 грн. (чотирнадцять тисяч п’ятсот сімнадцять грн. 59 коп.), №6322882000:06:000:0350.

 

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань аграрної політики, земельних відносин та природокористування, екології, надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків (Сумець М. І.).

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                      С. Дуванський