Рішення №287

УКРАЇНА

ІЗЮМСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                 РІШЕННЯ                

ХVІІ сесії  районної ради VІI скликання

                   21.04.2017 року                                                            № 287-VIІ

Про внесення змін до Регламенту

Ізюмської районної ради

Харківської області VІІ скликання,

затвердженого рішенням ІІ сесії

районної ради VІІ скликання

від 05 лютого 2016 року №12-VІІ (зі змінами)

 

Розглянувши пропозиції заступника голови районної ради Сердюка В.М. щодо внесення змін до Регламенту Ізюмської районної ради Харківської області VІІ скликання, з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести до Регламенту Ізюмської районної ради Харківської області VІІ скликання, затвердженого рішенням ІІ сесії районної ради VІІ скликання від 05 лютого 2016 року №12-VІІ (зі змінами), наступні зміни:

1.1. У п.1.3 ст.1 слово «заступників» замінити на слово «заступника».

1.2. Пункт 3.2 ст.3 викласти у наступній редакції: «Гласність роботи Ради, постійних комісій реалізується шляхом: оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті Ради, за необхідності розміщення інформації в газеті «Обрії Ізюмщини» та/або в інших засобах масової інформації. Офіційним веб-сайтом Ради в мережі Інтернет є веб-сайт за адресою: http://izyumrairada.gov.ua».

1.3. У п.6.1. ст.6 слово «заступників» замінити на «заступника».

1.4. Ст.6 доповнити п.6.5. наступного змісту: «Забороняється в залі пленарного засідання користуватися засобами мобільного зв’язку, а також вносити зброю та перебувати в залі зі зброєю.»

1.5. Пункт 12.2. ст.12 викласти у наступній редакції: «Перша сесія у разі необхідності може складатися з декількох пленарних засідань Ради.».

1.6.  Статтю 45 викласти у наступній редакції:

«45.1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення Ради не повинні суперечити Конституції України, чинним законам та іншим нормативно-правовим актам.

45.2. Рішення Ради приймаються на її пленарному засіданні більшістю голосів депутатів від загального складу Ради, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом.

45.3. Рішення Ради підписує головуючий на пленарному засіданні сесії Ради. Додатки до рішень підписуються заступником голови районної ради або керуючим справами виконавчого апарату (секретаріату) районної ради.

45.4. Рішення Ради набирають чинності з дня їх підписання головуючим, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію. Кожному рішенню Ради (крім протокольних) в межах скликання Ради присвоюється номер, який складається із порядкового номера та номера скликання Ради (наприклад: 25-VII).

45.5. Підписані рішення Ради тиражуються виконавчим апаратом Ради і надсилаються відповідним посадовим особам чи органам, підприємствам, установам і організаціям, яких вони стосуються, протягом п’яти робочих днів після їх підписання та оприлюднення на офіційному веб-сайті Ради.

45.6. Акти органів та посадових осіб Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення на офіційному веб-сайті Ради, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

45.7. За рішенням Ради з метою економії бюджетних коштів у друкованих засобах масової інформації може бути оприлюднений лише текст самого рішення (без додатків). У такому випадку у випуску газети, у якому оприлюднений текст рішення, після публікації розміщується інформація про спосіб оприлюднення додатків до рішення. Рішення вважається таким, що набуло чинності, з моменту виходу друкованого засобу масової інформації, у якому розміщений текст рішення (у тому числі без додатків), якщо більш пізній строк набрання чинності не визначений у самому рішенні.»

1.8. У п.46.1. ст.46 слово «заступників» замінити на «заступника».

1.9. У п.49.1. ст.49 слово «заступників» замінити на «заступника».

1.10. У п.49.2. ст.49 слово «заступники» замінити на «заступник».

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку, свободи слова, інформації та регуляторної політики, з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури та молодіжної політики (Тютюнник Л.О.).

Голова районної ради                                                                       С. Дуванський