Розпорядження №18-о

УКРАЇНА

ІЗЮМСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я                 

                     28 квітня  2017 року                   м. Ізюм                                 № 18-о

Про внесення змін

до паспорту бюджетної програми

місцевого бюджету на 2017 рік

 

 

Відповідно  до статті 20 Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 за №1103/25880, наказу Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 року за №945/1824, рішення  XVІІ сесії Ізюмської районної ради VIІ  скликання  від 21 квітня 2017 року №292-VIІ «Про внесення змін до рішення  XІV сесії Ізюмської районної ради VIІ  скликання  від  22 грудня  2016 року  №239-VIІ «Про Ізюмський районний бюджет  на 2017 рік»» та наказу фінансового управління Ізюмської районної державної адміністрації Харківської області від 28 квітня 2017 року №31 «Про внесення змін до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік»

 

Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2017 рік за кодами типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів по головному розпоряднику коштів районного бюджету – Ізюмській районній раді за ТПКВКМБ 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» затвердженого наказом Фінансового управління Ізюмської райдержадміністрації  від 23лютого 2017 року №18 виклавши його в новій редакції, що додається.

 

 

Голова районної ради                                                             С. Дуванський