Розпорядження №53-о від 27.12.2017 року

УКРАЇНА

ІЗЮМСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я                 

                     27 грудня  2017 року                   м. Ізюм                                 № 53-о

Про внесення змін

до паспортів бюджетних  програм

місцевого бюджету на 2017 рік

 

Відповідно  до статті 20 Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 за №1103/25880, наказу Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня        2010 року за №945/1824,  наказу Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»  рішення  XXV сесії Ізюмської районної ради VIІ скликання  від 20 грудня 2017 року №391-VIІ «Про внесення змін до рішення  XІV сесії Ізюмської районної ради                    VIІ  скликання  від  22 грудня  2016 року  №239-VIІ «Про Ізюмський районний бюджет  на   2017 рік»» та наказу Фінансового управління Ізюмської районної державної адміністрації  від 27 грудня  2017 року №91-о «Про внесення змін до паспортів бюджетних програм  місцевого бюджету на 2017 рік»:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік за кодами типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів по головному розпоряднику коштів районного бюджету – Ізюмській районній раді за:

ТПКВКМБ 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»;

– ТПКВКМБ 0117420  «Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій»

затвердженого розпорядженням голови Ізюмської районної ради Харківської області від 18 вересня 2017 року №36-о, виклавши їх в новій редакції, що додаються.

 

Голова районної ради                                                       С.В.Дуванський