Пояснювальна записка Бюджет 2018

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення ХХV сесії районної  ради VII скликання

від 20 грудня 2017 року №405-VII

«Про Ізюмський районний бюджет на 2018 рік»

 

Проект районного бюджету на 2018 рік розроблено відповідно статті 77 Бюджетного Кодексу України, на основі Податкового та Бюджетного чинного законодавства, основних положень Програми  діяльності Кабінету Міністрів України, затверджених  постановою ВРУ від 14.04.2016 №1099-VІІІ, Основних напрямів бюджетної політики на середньостроковий період  2018-2020 роки, затверджених розпорядженням  Кабінету  Міністрів України   від 14.06.2017 №411-р, Стратегії реформування  системи управління  державними фінансами на 2017-2020 роки, схваленою розпорядженням  Кабінету  Міністрів України   від 08.02.2017 №142-р та на підставі проекту показників економічного і соціального розвитку району.

Доходи

Показники доходної частини районного бюджету  на 2018 рік обраховані на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», прийнятого у другому читанні,  та інших законодавчих актів, що стосуються бюджету та міжбюджетних відносин, з урахуванням положень Основних напрямів бюджетної політики, схвалених  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.06.2017р. №411-р.

Загальний обсяг доходів районного бюджету складає кошти в сумі 132241,5 тис.грн. з урахуванням трансфертів з державного та обласного бюджетів та  визначено в таких показниках:

 • доходи загального фонду без урахування трансфертів 21836,6 тис.грн.;
 • освітня субвенція з державного бюджету 26680,8 тис.грн.;
 • додаткова дотація з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету 10225,4 тис.грн.;
 • субвенції з обласного бюджету на надання    пільг, субсидій та виплату соціальних допомог за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету 72887,7 тис.грн.;
 • інша субвенція з обласного бюджету на проведення санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання, інвалідів з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”, у санаторно-курортних закладах місцевої кліматичної зони (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки) 22,5 тис.грн
 • власні доходи спеціального фонду 588,5 тис.грн.

Прогнозний показник податку на доходи фізичних осіб на 2018 рік, що справляється на території району пропонується встановити в розмірі         21500,0 тис.грн. Вищезазначений податок заплановано відповідно до пункту      1 статті 64 Бюджетного кодексу України з урахуванням росту мінімальної заробітної плати та фактичних надходжень минулого року без урахування податку на доходи фізичних осіб, що справляється на території Оскільської об’єднаної територіальної громади.

Видатки за бюджетною класифікацією

На  виконання пункту 18 розділу VI Бюджетного кодексу України  при складанні районного бюджету на 2018 рік застосовано програмно-цільовий метод.

Показники видаткової частини загального та спеціального фонду  районного бюджету  з урахуванням міжбюджетних трансфертів складають 132241,5 тис.грн. і  характеризуються наступними даними по галузях.

Державне управління

Видатки на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради у загальному фонді районного бюджету на 2018 рік визначені у сумі 1642,2 тис.грн.

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України видатки, що передбачені у районному бюджеті на утримання виконавчого апарату районної ради, буде спрямовано перш за все на забезпечення потреби в коштах на оплату праці ( обов’язкові платежі ) та оплату за спожиті енергоносії.

Заробітна плата з нарахуваннями  складе кошти у сумі 1338,6 тис.грн., або 82% загального обсягу видатків. На оплату за спожиті енергоносії  передбачено 270,7 тис.грн.,  що складає 17% від передбаченого на  рік.  На придбання  предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю та оплату послуг (крім комунальних) спрямовано 32,9 тис.грн., що забезпечує їх мінімальну потребу.

Освіта

Обсяг асигнувань у 2018 році  на галузь освіти з урахуванням міжбюджетних трансфертів  загального  та спеціального фондів районного бюджету складають  кошти у сумі 49211,0 тис.грн., в тому числі загального фонду – 48738,5 тис.грн. та  спеціального – 472,5 тис.грн.

Видатки загального фонду  на надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами  складають кошти у сумі              45753,5 тис.грн., в тому числі:  за рахунок освітньої субвенції, яка  визначається за формулою з урахуванням фінансових нормативів бюджетної забезпеченості, у сумі 26680,8 тис.грн. за рахунок  дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків у сумі  10225,4 тис.грн. та за рахунок доходів районного бюджету у сумі               8847,3 тис.грн.

Всього у 2018 році з районного бюджету будуть утримуватися    7-м навчально-виховних комплексів (с.Бугаївка, с. Вірнопілля, с.Довгеньке,              с. Кам’янка, с. Липчанівка, с. Куньє, с. Чистоводівка) та  5-ть ЗОШ І-ІІІ ступенів      (с.Іванчуківка, с. Левківка, с. Мала Комишуваха, с. Олександрівка,                     с. Cпіваківка).

Видатки спеціального фонду на надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами на харчування учнів та вихованців складають кошти у сумі 472,5 тис.грн.

На виконання статті 77 Бюджетного кодексу України в розрахунках до районного бюджету загального фонду  по освіті передбачені кошти спрямовані  на забезпечення оплати праці з нарахуваннями у сумі 37495,7  тис.грн., в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету у сумі              26680,8 тис.грн. та на оплату за  енергоносії у сумі 6073,2 тис.грн. Обсяг цих захищених видатків складає 95% від загального обсягу передбачених видатків  на утримання освітніх установ. В зв’язку з утриманням дошкільних підрозділів навчально – виховних комплексів  з районного бюджету незабезпеченість  потреби на  оплату праці з нарахуваннями  по загальноосвітнім навчальним закладам на 2018 рік склали кошти у сумі  3441,3 тис.грн.

На забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів  предметами, матеріалами, обладнанням, інвентарем, на оплату  відряджень, оплату послуг (крім комунальних)  та інших поточних видатків  спрямовано 2013,4 тис.грн., що забезпечує їх мінімальну потребу. Також  у складі видатків на галузь передбачено видатки на харчування учнів та вихованців загальноосвітніх закладів у сумі 171,2 тис.грн., що також забезпечує мінімальну потребу.

Крім того, по галузі освіти в районному бюджеті передбачені видатки на надання позашкільної освіти позашкільними закладами, які складають         803,5 тис.грн. Також, передбачені видатки на  методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у сумі 733,8 тис.грн., та на  забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, а саме  централізоване ведення бухгалтерського обліку та здійснення централізованого господарського обслуговування у загальній  сумі 1429,6  тис.грн.

На надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, передбачено кошти у сумі                 18,1 тис.грн.

Головним розпорядником коштів по галузі освіти визначено  Відділ освіти Ізюмської районної державної адміністрації  на суму асигнувань  49211,0 тис.грн., в тому числі загального фонду – 48738,5 тис.грн. та спеціального – 472,5 тис.грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Загальний обсяг видатків районного  бюджету з урахуванням  міжбюджетних трансфертів на соціальний захист населення та соціальне забезпечення на 2018 рік передбачено  у сумі 78356,1 тис.грн., в тому числі загального фонду – 78248,1 тис.грн. та  спеціального – 108,0 тис.грн.

За рахунок коштів районного бюджету обсяг видатків на соціальний захист населення без урахування трансфертів  складає кошти в загальній сумі  5445,9 тис.грн.

До складу видатків  районного бюджету  на соціальний захист населення включаються наступні витрати бюджету:

 • на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (Територіальний центр соціального обслуговування) –4901,3 тис.грн. в тому числі загальний фонд – 4793,3 тис.грн. та  спеціальний – 108,0 тис.грн. (Головний розпорядник коштів – Управління соціального захисту населення Ізюмської районної державної адміністрації);
 • на утримання та забезпечення діяльності  центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  – 232,9 тис.грн. (Головний розпорядник коштів  – Ізюмська районна державна адміністрація);
 • інші заходи у сфері  соціального захисту і соціального забезпечення   (на  виконання Програми соціального захисту населення Ізюмського району на 2018 рік) у загальній сумі 311,7 тис.грн., в тому числі:
 • по розпоряднику коштів – Управлінню соціального захисту населення Ізюмської районної державної адміністрації на суму асигнувань                211,7 тис.грн., а саме: на фінансову підтримку організації  ветеранів Ізюмського району – 86,7 тис.грн.; на фінансову  підтримку Громадської організації «Спілка ветеранів антитерористичної  операції Ізюмщини» – 15,0 тис.грн.; компенсаційні виплати  на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 50,0 тис.грн., компенсаційні виплати за  пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті – 30,0 тис.грн., матеріальну допомогу громадянам на лікування – 10,0 тис.грн. та на забезпечення  соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 20,0 тис.грн.
 • по розпоряднику коштів – Ізюмській районній державній адміністрації на суму асигнувань 100,0 тис.грн. для надання матеріальної допомоги  малозабезпеченим верствам населення району.

На виконання статті 77 Бюджетного кодексу України в розрахунках до проекту районного бюджету по Районному центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді врахована 100% потреба на заробітну плату з нарахуваннями по обов’язкових виплатах та по Територіальному центру соціального обслуговування на  оплату за енергоносії.

В зв’язку з передачею у 2018 році на фінансування частини відділень соціальної допомоги по Територіальному  центру соціального обслуговування Оскільській сільський  раді (ОТГ) незабезпеченість  заробітної плати з нарахуваннями  складе 583,0 тис.грн.

За рахунок субвенцій з обласного бюджету на 2018 рік в районному бюджеті  передбачені видатки на соціальне забезпечення, а саме:

 • на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 33998,7 тис.грн.;
 • на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету1380,6 тис.грн.;
 • на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 34072,1 тис.грн.;
 • на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 3436,3 тис.грн.
 • інша субвенція з обласного бюджету на проведення санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання, інвалідів з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”, у санаторно-курортних закладах місцевої кліматичної зони (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки) 22,5 тис.грн.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів за рахунок субвенцій  по соціальному захисту та соцзабезпеченню з обласного бюджету на 2018 рік складає 72910,2 тис.грн.

Головним розпорядником коштів зазначених асигнувань визначено  Управління соціального захисту населення Ізюмської районної державної адміністрації.

Культура

Обсяг видатків на галузь культури  районного бюджету на 2018 рік складе 1595,2 тис.грн., в тому числі числі загального фонду –1587,2 тис.грн. та  спеціального фонду – 8,0 тис.грн.

У складі видатків на галузь передбачено забезпечення: діяльності районної бібліотеки у сумі 833,7 тис.грн., районного будинку культури  у сумі 635,7 тис. грн., в тому числі загального фонду – 627,7 тис.грн. та спеціального -8,0 тис.грн. та  інших закладів  та заходів в галузі культури і мистецтва (централізована бухгалтерія) у сумі  125,8 тис.грн.

На виконання статті 77 Бюджетного кодексу України в видатках на галузь передбачено1333,1 тис.грн., або 100% на  оплату праці  по обов’язкових виплатах працівникам установ культури.  На оплату за енергоносії по установах культури передбачено  237,5 тис.грн., що складає 100% від потреби на рік.

Обсяг захищених статей галузі культури на 2018 рік складають  кошти в загальній сумі 1570,6 тис.грн., що складає 98% загального обсягу  передбаченого на галузь.

Головним розпорядником асигнувань по галузі культури визначено Відділ культури і туризму Ізюмської районної державної адміністрації.

Фізична культура і спорт

Обсяг видатків на фізичну культуру і спорт загального фонду  районного бюджету  на 2018 рік складає 489,7 тис.грн.

Ці видатки передбачені в районному бюджеті на:

 • утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацької спортивної школи (головний розпорядник – Відділ освіти Ізюмської районної державної адміністрації ) у сумі 289,7 тис.грн.;
 • на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (головний розпорядник – Відділ культури і туризму Ізюмської районної державної адміністрації) у сумі 150,0 тис.грн., в тому числі 100,0 тис.грн. на виконання Комплексної програми розвитку футболу в Ізюмському районі на 2017-2020 роки;
 • на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (головний розпорядник – Відділ культури і туризму Ізюмської районної державної адміністрації) у сумі 50,0 тис.грн.

Реалізація інших заходів  щодо соціально-економічного

розвитку  територій

Обсяг видатків на 2018 рік  загального фонду районного бюджету  на реалізацію інших заходів  щодо соціально-економічного розвитку  територій складає 60,0 тис.грн. Видатки передбачені на виконання  Програми інформатизації Ізюмського району на 2016-2020 роки (головний розпорядник коштів – Ізюмська районна державна адміністрація) для забезпечення випуску щотижневої програми «Районні вісті» по місцевому телебаченню для забезпечення висвітлення подій з життя територіальних громад та жителів району.

Резервний фонд районного бюджету

Резервний фонд районного бюджету на 2018 рік передбачено у сумі     87,5 тис.грн. відповідно до ст.24 Бюджетного кодексу України в межах 1 % обсягу видатків загального фонду.

 

Міжбюджетні трансферти

 

В складі видатків загального фонду районного бюджету передбачено кошти іншої субвенції на утримання сільських клубних закладів і бібліотек     13- ти сільським бюджетам району в загальній сумі 799,8 тис.грн.

Головним розпорядником асигнувань визначено Фінансове управління Ізюмської районної державної адміністрації.

 

 

 

Заступник голови районної ради                                                   В. Сердюк