Розпорядження №7-о від 09.02.2018 року

УКРАЇНА

ІЗЮМСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я                 

                     09 лютого 2018 року                   м. Ізюм                                 № 7-о

Про затвердження паспорту
бюджетної програми місцевого

бюджету на 2018 рік

 

Відповідно до статті 20 Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України               10 вересня 2014 року за №1103/25880, наказу Міністерства фінансів України від 01 жовтня 2010 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 року за №945/1824,  рішення  XХVІ сесії Ізюмської районної ради VIІ  скликання  від 24 січня 2018 року № 419-VIІ «Про внесення змін до рішення  XХV сесії Ізюмської районної ради VIІ  скликання  від  20 грудня  2017 року №405-VIІ «Про Ізюмський районний бюджет  на 2018 рік» та наказу фінансового управління Ізюмської районної державної адміністрації Харківської області від 09 лютого 2018 року №12 «Про затвердження паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік»:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік за кодами типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів по головному розпоряднику коштів районного бюджету – Ізюмській районній раді за ТПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад».

 

 

 

Заступник голови районної ради                                                   В.Сердюк