Аналіз регуляторного впливу проекту рішення «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення» для споживачів с.Донецьке Ізюмського району

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення»

 

 

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений і виконаний відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.03р. №1160-IV з урахуванням методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою КМУ від 11.03.04р. № 308. Аналіз визначає правові організаційні основи реалізації проекту рішення Малокомишуваської сільської ради «Про встановлення тарифів на централізоване  водопостачання для споживачів с. Донецьке Ізюмського району», як правового акта. За даними тарифами, в разі їх встановлення, Ізюмським комунальним виробничим водопровідно-каналізаційним підприємством будуть надаватися послуги з централізованого водопостачання.

 

1.Вивчення та аналіз проблеми, яку пропонується вирішити шляхом державного регулювання господарських відносин.

Проблема в необхідності перегляду діючих тарифів на централізоване водопостачання, встановлених згідно постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 р. №310, виникла в зв’язку з недостатнім відшкодуванням ними фактичних витрат. За результатами ознайомлення з поточною ситуацією було визначено наступні проблеми: проведений моніторинг показав, за підсумками роботи підприємства за 12 місяців 2017 року діючі тарифи не повністю відшкодовують витрати виробництва з централізованого водопостачання і не можуть забезпечити безперебійну та якісну роботу з виробництва та надання послуг.

Рівень відшкодування фактичних витрат отриманими доходами за діючими тарифами на централізоване водопостачання за цей же період становив 88,8%.

Таким чином, основний вид діяльності являється збитковим.

За 12 місяців 2017 року збиток підприємства від здійснення діяльності з централізованого водопостачання склав (-1406,2) тис. грн.

ІКВВКП, з цієї причини, постійно недоотримує кошти, в результаті цього є збитковим.

Станом на 1 січня 2018р. заборгованість по сумі компенсації із бюджету на покриття збитків, спричинених підприємству державним регулюванням тарифів склала 19,8 млн. грн.

Така ситуація виникла з об’єктивних причин, а саме:

 1. централізовано проведеними змінами в нормативній законодавчій базі України з питань оплати праці:

– зміна порядку розрахунку розміру заробітної плати від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб згідно Закону України  «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21 грудня 2016 року № 1801-VІІІ та Закону України  «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07 грудня 2017 року № 2246-VІІІ;

– проведення доплат для забезпечення розміру мінімальної заробітної плати (доплата до рівня мінімальної заробітної плати згідно із пунктом 3¹ Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. №108/95 – ВР);

– збільшенням Галузевих коефіцієнтів згідно Змін та доповнень до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2018 роки;

 1. зміна ставок податків, зборів та обов’язкових платежів;
 2. зростанням цін на енергоносії, сировину, матеріали, ремонти, паливо та ПММ, реагенти та реактиви для знезараження питної води та очистки стічних вод, інші витрати;
 3. зміна обсягів підйому, подачі води, очищення стоків, обсягів реалізації послуг.

В зв’язку з цим, зросли витрати на основні складові собівартості послуг (фактичні витрати в порівнянні до витрат врахованих в розрахунок діючого тарифу): електроенергія (в середньому на 1 кВт/год. з врахуванням зонного споживання витрати з централізованого водопостачання – зросли з 1,6967 грн./кВт/год. до 2,0354 грн./кВт/год. без ПДВ,  що складає зростання на 20,0 %);  розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (зростання розміру з 1600 грн. до 1921 грн., тобто на 20,06%), інші витрати (ремонти, сировина, матеріали), що пов’язані з зростанням цін на паливно-мастильні матеріали (зростання витрат – з централізованого водопостачання на 155,3%), витрати на реагенти та реактиви (зростання витрат – з централізованого водопостачання на 52,2%), витрат пов’язаних зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів (зростання витрат – на 42,4%) і інші витрати, що призвело до збільшення собівартості одиниці послуги.

Тому, постало питання приведення розміру діючих тарифів на централізоване водопостачання до економічно обґрунтованого рівня. У  відповідності до  Закону  України „Про  житлово-комунальні  послуги” підприємство підготувало розрахункові матеріали планованих тарифів на централізоване водопостачання. Надані розрахунки тарифів розраховані у відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11.06.2011 року №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».

Запропоновані тарифи на централізоване водопостачання для категорії населення: 15,64 грн. за 1 куб. м. без ПДВ та 18,768 грн. за 1 куб. м. з ПДВ.

Плановані розрахунки підприємства відповідають існуючим нормативам споживання енергетичних та матеріальних ресурсів, вимог діючого «Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».

Вирішення проблеми неможливе за допомогою ринкових механізмів та потребує державного втручання у зв’язку з тим, що питання підпадає під дію Указу Президента України «Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва» та статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, де органам місцевого самоврядування надані повноваження щодо встановлення тарифів на комунальні послуги, які надаються підприємствами, що належать до комунальної власності територіальної громади.

 

2.Визначення цілей державного регулювання.

Ціллю даного врегулювання:

 1. питання інтересів органів   місцевого самоврядування,  адміністрації   підприємства, населення, а саме:
 • поліпшення фінансового стану комунального підприємства;
 • можливість надати населенню якісні послуги з централізованого водопостачання.
 1. врегулювання відносин щодо організації належної роботи комунального підприємства – Ізюмське комунальне виробниче водопровідно-каналізаційне підприємство.

 

 1. 3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення цілей.

3.1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи Опис альтернативи
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін Така альтернатива постане для підприємства збитками від надання даних послуг та неможливістю їх надання якісно та в повному обсязі, а також порушенням встановлених «Ліцензійних вимог провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення».

Доходи від реалізації послуг з централізованого водопостачання не покривають витрати на їх виробництво. Основний вид діяльності – збитковий.

Прийняття проекту регуляторного акта Забезпечує досягнення цілей щодо поліпшення фінансового стану комунального підприємства та беззбиткове надання послуги; можливість надати споживачам за категорією населення якісні послуги з централізованого водопостачання.

 

 3.2. Оцінка впливу вибраних альтернативних способів досягнення цілей на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін Відсутні Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Відшкодування збитків підприємства від надання послуг – витрати на компенсацію підприємству міжтарифної різниці.

Прийняття проекту регуляторного акта Збільшаться надходження до бюджету. Дотримання норм санітарії. Збереження  навколишнього середовища.

Відсутність витрат на компенсацію підприємству збитків (міжтарифної різниці).

Компенсація населенню витрат на споживання послуг через адресну допомогу – надання пільг та субсидій на сплату  житлово-комунальної послуги.

 

3.3. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін Відсутні Відсутність контролю за якістю отриманої послуги. Відсутня можливість отримання пільг та субсидій.
Прийняття проекту регуляторного акта Забезпечення життєдіяльності мешканців міста.

Надання якісної послуги.

Контроль за якістю наданої послуги. Отримання пільг та субсидій.

Оплата спожитої послуги з оформленням пільг та субсидій.

3.4.Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 0 0 0 0 0
Питома вага групи у загальній кількості, % 0% 0% 0% 0% 0%

За відсутністю суб’єктів господарювання  вплив на сферу їх інтересів – відсутній

 

 1. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін 1 В разі не прийняття регуляторного акта, цілі не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).
Прийняття проекту акта 4 Цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою в разі його прийняття (проблема більше існувати не буде).

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
 Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін 0 3 Відшкодування збитків підприємству на надання послуги.

Відсутність контролю за якістю отриманої послуги.  Відсутня можливість отримання пільг та субсидій.

Прийняття проекту регуляторного акта 4 4 Збільшаться надходження до бюджету. Контроль за якістю наданої послуги.

Надання пільг та субсидій.

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги  обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін Перший альтернативний спосіб не зможе забезпечити досягнення поставлених цілей, тому що він спричиняє збитки підприємству, в зв’язку з чим підприємство порушує «Ліцензійні вимоги провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення» та не має можливості якісно та в повному обсязі надавати споживачам послугу з централізованого водопостачання. Досягнути поставлену ціль не можливо, так як збиткове надання послуги порушує «Ліцензійні вимоги провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення».  В разі не встановленні тарифів на рівні економічно об ґрунтованих, бюджет несе витрати на компенсацію збитків підприємства на надання послуги за тарифами, що не покривають витрати на їх виробництво.
Прийняття проекту регуляторного акта Другий альтернативний спосіб є найбільш придатним для вирішення проблеми, тому що при прийняті запропонованого  проекту регуляторного акта  буде вирішено не тільки проблему якісного надання послуги, стабільної роботи комунального підприємства, а й забезпечено екологічну безпеку в питанні санітарного контролю в даному регіоні. Збільшаться надходження до бюджету. Замовлення послуги безпосередньо у виконавця. Контроль за якістю наданої послуги. Надання пільг та субсидій.

 

 1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання проблеми

Даним регуляторним актом встановлюються тарифи на централізоване водопостачання для категорії споживачів населення, що мешкають у с. Донецьке Ізюмського району, привівши їх до рівня економічно обґрунтованих, що дасть можливість надання якісної послуги та стабільної роботи підприємства.

Результатом цієї роботи є підготовлені до встановлення плановані тарифи на централізоване водопостачання, за якими Ізюмським комунальним виробничим водопровідно-каналізаційним підприємством будуть надаватися послуги з централізоване водопостачання.

 

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Обґрунтування можливостей досягнення поставленої мети і рішення існуючої проблеми підприємства, в разі ухвалення запропонованого регуляторного акту, дасть можливість додаткового його фінансування.

Встановлення нових планованих тарифів на централізоване водопостачання надасть можливість підприємству поліпшити якість послуг.

Але слід зазначити, що в даному випадку має місце ризик впливу зовнішніх чинників на дію даного акту, таких як:

 • зростання розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальної заробітної плати;
 • підвищення цін (тарифів) на матеріали, енергоресурси та інше.

Усе це, згодом, може привести до недоцільності в подальшому застосуванні прийнятого даного регуляторного акту або зміни його суті чи окремих положень.

На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення, можуть вплинути такі негативні зовнішні фактори як:

 • підвищення цін і тарифів на складові собівартості надання послуг, що не підлягають державному регулюванню;
 • зменшення обсягів реалізації послуг – падіння обсягів їх виробництва;
 • незаплановане збільшення витрат за рахунок можливих збоїв у роботі технічного обладнання у зв’язку з його зносом;
 • неплатежі споживачів за спожиті послуги.

Позитивними факторами можуть бути:

 • запровадження підприємством енергозберігаючих технологій, що дасть змогу зменшити витрати, а також втрати води у мережах;
 • збільшення обсягів надання послуг;
 • збільшення обігових коштів.

При запровадженні підприємством енергозберігаючих технологій та заходів щодо зниження собівартості можна уникнути впливу вищезазначених негативних факторів.

Витрати місцевого бюджету на відшкодування збитків через невідповідність тарифів фактичній собівартості в 2017р. склали 1,2 млн. грн.

За відсутністю суб`єктів малого підприємництва  у с. Донецьке Ізюмського району – питома вага суб`єктів малого підприємництва у загальній кількості суб`єктів господарювання, на яких поширюється регулювання складає 0% (тобто не перевищує законодавчо встановлений граничний розмір в 10%), тому розрахунок витрат на провадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва не здійснюється.

 

 1. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії необмежений.

Тарифи будуть переглядатися лише в разі зміни з об’єктивних причин складових собівартості послуг та нормативних законодавчих актів.

У випадках змін ставок платежів, податків, розміру мінімального прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розміру мінімальної заробітної плати, інших обов’язкових платежів і зборів, змін цін і тарифів на паливо-енергетичні ресурси, інших матеріальних ресурсів, підприємство, для забезпечення повного відшкодування витрат операційної діяльності, має подавати до Малокомишуваської сільської ради розрахунки планованих тарифів для перегляду діючих тарифів.

 

 1. Визначення показників результативності регуляторного акта

Запровадження нової, гнучкої системи ціноутворення шляхом встановлення економічно обґрунтованих тарифів забезпечить відшкодування фактичних витрат, визначених на основі нормативних документів, та необхідні кошти для виконання заходів щодо розвитку водопровідно-каналізаційного господарства; дія цього акта поширюється на категорію споживачів населення, що мешкають на території с. Донецьке Ізюмського району; повна оплата споживачами послуг забезпечить беззбиткову роботу підприємства.

Результативність регуляторного акта буде визначатися за показниками:

1.Піднято та подано води, тис. куб. м.

 1. Обсяги реалізації за видами послуг: централізоване водопостачання, у т.ч. за категорією споживачів населення, тис .куб. м.

4.Чистий дохід від реалізації послуг всього, у т.ч. за видом послуг: з централізованого водопостачання, у т.ч. за категорією споживачів населення, тис. грн. без ПДВ.

5.Витрати з основної діяльності всього, в т.ч. за видом послуги  централізоване водопостачання, тис. грн. без ПДВ.

6.Фінансовий результат від надання основних послуг  всього, в т.ч. за видом послуги  централізоване водопостачання, тис. грн. без ПДВ.

7.Рентабельність основної діяльності всього, в т.ч. за видом послуги  централізоване водопостачання, %.

 

 

 

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Базове відстеження – проводити до дня набрання чинності регуляторного акта.

Повторне відстеження – через рік після впровадження регуляторного акта та набрання їм чинності (за критеріями показників результативності).

Періодичне відстеження  – через три роки з дня виконання заходів  з повторного відстеження.

Для виконання заходів будуть використовуватись статистичні дані Ізюмського комунального виробничого водопровідно-каналізаційного підприємства.

 

Сільський голова:                                                                          Ю. Б. Третьяков