Розпорядження №19-о від 05.04.2018 року Про затвердження плану заходів на 2018 рік щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів

УКРАЇНА

ІЗЮМСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я                 

                     05  квітня  2018 року                   м. Ізюм                                 № 19-о

Про затвердження плану заходів  на 2018 рік

щодо економного  та раціонального

використання бюджетних коштів

 

 

З метою економного та раціонального використання бюджетних коштів у 2018 році, враховуючи розпорядження голови Ізюмської районної державної адміністрації від 19 березня 2018 року №104 «Про затвердження плану заходів на 2018 рік щодо наповнення районного та сільських бюджетів, економного і раціонального використання бюджетних коштів у процесі виконання місцевих бюджетів», керуючись ст.55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Затвердити план заходів на 2018 рік щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів (додається).
 2. Начальнику фінансово-господарського відділу виконавчого апарату (секретаріату) районної ради Добрик Ю.В. інформувати районну державну адміністрацію про хід виконання заходів у 2018 році через фінансове управління Ізюмської державної адміністрації (Крюкова С.В.) щокварталу до 08 числа місяця, наступного за звітнім періодом, для узагальнення.
 3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова районної ради                                                             С.Дуванський

 

 

З розпорядженням ознайомлена                                         Ю.Добрик

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

голови Ізюмської

районної ради

Харківської області

від 05.04.2018 № 19-о

 

План заходів на 2018 рік

щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів

 

 1. Забезпечити, у разі її утворення, погашення заборгованості орендарями по платі за оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл району.

Для збільшення надходжень ініціювати питання перегляду розміру орендної плати відповідно до ринкових умов та вживати заходи для своєчасного проведення розрахунків у поточному році.

 1. Вжити заходи щодо безумовного виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України у частині врахування в першочерговому порядку потреби в коштах:

на оплату праці працівникам районної ради відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, послуги зв’язку.

 1. Установити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань на рік.

Забезпечити укладення договорів за кожним видом  енергоносіїв у межах обґрунтованих лімітів споживання.

Розробити та затвердити заходи з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

 1. Забезпечити під час виконання бюджету проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників районної ради і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються районною радою, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат. Забезпечити виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 року №938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» щодо розрахунково-касового обслуговування.

У разі виникнення заборгованості із заробітної плати, інших соціальних виплат і оплати енергоносіїв та комунальних послуг спрямовувати не менш як 90 відсотків наявних коштів загального фонду бюджету на її погашення.

 1. Забезпечити дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни, вимог чинного законодавства України при проведенні закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів; встановити дієвий внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань. Запобігати порушенням, що призводять до втрат фінансових ресурсів і майна.
 2. Здійснювати службові відрядження, забезпечивши мінімізацію їх витрат (шляхом оптимізації їх кількості, складу та строку перебування у відрядженні, зменшення витрат на оплату проїзду, наймання житла та інших витрат, пов’язаних з відрядженням).

Не здійснювати службові відрядження за кордон (крім випадків, коли відшкодування витрат на відрядження за кордон здійснюється в повному обсязі за рахунок сторони, що приймає, або за рахунок коштів спеціального фонду бюджету, отриманих на зазначену мету як гранти, міжнародна технічна допомога, благодійні внески).

 1. Припинити придбання за рахунок коштів районного бюджету:

легкових автомобілів, крім випадків їх придбання за рахунок спеціального фонду бюджету, отриманих на зазначену мету як гранти, міжнародна технічна допомога, благодійні внески.

 1. Припинити придбання за рахунок коштів районного бюджету мобільних телефонів та не здійснювати витрат на оплату послуг мобільного зв’язку (крім випадків, коли витрати на оплату послуг мобільного зв’язку здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду, отриманих на зазначену мету як гранти, міжнародна технічна допомога, благодійні внески).
 2. Здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види винагород, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах і планах використання бюджетних коштів.
 3. Розробляти проекти нових регіональних цільових програм та вносити зміни до існуючих цільових програм відповідно до реальних фінансових можливостей районного бюджету та з урахуванням результативності їх виконання у минулі роки.

Забезпечити оптимізацію та впорядкування діючих програм, що фінансуються за рахунок коштів районного бюджету, шляхом визначення найпріоритетніших завдань і заходів та уникнення їх дублювання.

 1. Забезпечити зменшення обсягу фінансової підтримки небюджетних організацій за рахунок бюджетних коштів.

Здійснювати аналіз роботи комунальних підприємств з метою ефективного витрачання обсягів фінансвової підтримки з районного бюджету.

 1. 3 метою організації виконання видатків районного бюджету забезпечити своєчасність розроблення паспортів бюджетних програм та внесення змін до них, достовірність та повноту інформації, що в них міститься, у порядку та випадках передбачених чинним законодавством.

Забезпечити оприлюднення на офіційному сайті районної ради паспортів бюджетних програм (включаючи зміни до них), звітів про виконання паспортів бюджетних програм у визначені законодавством терміни.

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату                                                         Н.Санжаревська