Рішення ХХХ сесії Бражківської сільської ради від 21.05.2018 року №5 Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік

 

У К Р А Ї Н А

БРАЖКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ІЗЮМСЬКОГО   РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКА   ОБЛАСТЬ

ХХХ СЕСІЯ  VІІ  СКЛИКАННЯ

Код згідно КОАТУУ 6322880800

                                                                                             

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 «21» травня  2018 року                                                                     №5

 

Про встановлення ставок та пільг із сплати

податку на нерухоме майно, відмінне

від земельної ділянки на 2019 рік

 

Керуючись статтею 26 Податкового Кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Постановою Кабінету Міністрів України  від 24.05.2017 № 483 „Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”, технічною документацією з нормативно грошової оцінки земель сіл Бражківської сільської ради Ізюмського району Харківської області, виготовленої Державним підприємством „Харківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА

  1. Встановити на території Бражківської сільської ради:
    • ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно з додатком 1;
    • пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 24.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.
  1. Оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті Ізюмської районної ради протягом 10 днів з дати прийняття рішення.
  2. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин.

 

 

 

Сільський голова                                                            О.Ю.Шабельник

 

 

Додаток 1

до рішення Бражківської сільської ради

№ 5 від «21» травня  2018 року

«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Бражківської сільської ради

від «21» травня 2018 р. № 5

 

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

 

Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019 р.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області Код району Код
згідно з КОАТУУ
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
6322880800 Бражківська сільсіка рада     Ізюмського району Харківської області

 

Класифікація будівель та споруд2 Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб
1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4
11 Будівлі житлові
111 Будинки одноквартирні
1110 Будинки одноквартирні5
1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 0,5     0,5    
1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 0,5     0,5    
1110.3 Будинки садибного типу 0,5     0,5    
1110.4 Будинки дачні та садові 0,5     0,5    
112 Будинки з двома та більше квартирами
1121 Будинки з двома квартирами5
1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 0,5     0,5    
1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 0,5     0,5    
1122 Будинки з трьома та більше квартирами5
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 0,5     0,5    
1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні 0,5     0,5    
1122.3 Будинки житлові готельного типу 0,5     0,5    
113 Гуртожитки5
1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців 1     1    
1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5 0,5     0,5    
1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 0,01     0,01    
1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5 0,01     0,01    
1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки5 0,01     0,01    
1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних5 0,01     0,01    
1130.9 Будинки для колективного проживання інші 0,01     0,01    
               
12 Будівлі нежитлові
121 Готелі, ресторани та подібні будівлі
1211 Будівлі готельні
1211.1 Готелі 1,5     1,5    
1211.2 Мотелі 1.5     1,5    
1211.3 Кемпінги 1,5     1,5    
1211.4 Пансіонати 1,5     1,5    
1211.5 Ресторани та бари 1,5     1,5    
1212 Інші будівлі для тимчасового проживання
1212.1 Туристичні бази та гірські притулки 05     0,5    
1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку 0.5     0.5    
1212.3 Центри та будинки відпочинку 0.5     0.5    
1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 0.5     0.5    
122 Будівлі офісні
1220 Будівлі офісні5
1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління5 0,01     0,01    
1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 0,5     0,5    
1220.3 Будівлі органів правосуддя5 0,01     0,01    
1220.4 Будівлі закордонних представництв5 3     3    
1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 0,5     0,5    
1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 0,5     0,5    
123 Будівлі торговельні
1230 Будівлі торговельні
1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 0,03     0,03    
1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 0,5     0,5    
1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 0,5     0,5    
1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 0,5     0,5    
1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування 0,5     0,5    
1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 0,5     0,5    
1230.9 Будівлі торговельні інші 0,5     0,5    
124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі
1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 1     1    
1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 1     1    
1241.3 Будівлі міського електротранспорту 1     1    
1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту 1     1    
1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі 1     1    
1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 1     1    
1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо 1     1    
1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо 1     1    
1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 0,5     0,5    
1242 Гаражі
1242.1 Гаражі наземні 0,5     0,5    
1242.2 Гаражі підземні 0,5     0,5    
1242.3 Стоянки автомобільні криті 0,5     0,5    
1242.4 Навіси для велосипедів 0,5     0,5    
125 Будівлі промислові та склади
1251 Будівлі промислові5
1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5 0,5     0,5    
1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії5 0,5     0,5    
1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5 0,5     0,5    
1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості5 0,5     0,5    
1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості5 0,5     0,5    
1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5 0,5     0,5    
1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5 0,5     0,5    
1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5 0,5     0,5    
1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5 0,5     0,5    
1252 Резервуари, силоси та склади
1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 0,5     0,5    
1252.2 Резервуари та ємності інші 0,5     0,5    
1252.3 Силоси для зерна 0,5     0,5    
1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 0,5     0,5    
1252.5 Склади спеціальні товарні 0,5     0,5    
1252.6 Холодильники 0,5     0,5    
1252.7 Складські майданчики 0,5     0,5    
1252.8 Склади універсальні 0,5     0,5    
1252.9 Склади та сховища інші5 0,5     0,5    
126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього,

медичного та оздоровчого призначення

1261 Будівлі для публічних виступів
1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 0,1     0,1    
1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів 0,1     0,1    
1261.3 Цирки 0,1     0,1    
1261.4 Казино, ігорні будинки 3     3    
1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки 0,1     0,1    
1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 0,1     0,1    
1262 Музеї та бібліотеки
1262.1 Музеї та художні галереї5 0,01     0,01    
1262.2 Бібліотеки, книгосховища5 0,01     0,01    
1262.3 Технічні центри 0,01     0,01    
1262.4 Планетарії5 0,01     0,01    
1262.5 Будівлі архівів5 0,01     0,01    
1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 0,01     0,01    
1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів
1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ 0,1     0,1    
1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів 0,1     0,1    
1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5 0,01     0,01    
1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5 0,01     0,01    
1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5 0,01     0,01    
1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5 0,001     0,001    
1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки 0,01     0,01    
1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5 0,01     0,01    
1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5 0,01     0,01    
1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5 0,01     0,01    
1264.2 Лікарні профільні, диспансери5 0,01     0,01    
1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5 0,01     0,01    
1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5 0,01     0,01    
1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5 0,01     0,01    
1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5 0,01     0,01    
1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5 0,01     0,01    
1265 Зали спортивні5
1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо 0.01     0,01    
1265.2 Басейни криті для плавання 0,01     0,01    
1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті 0,01     0,01    
1265.4 Манежі легкоатлетичні 0,01     0,01    
1265.5 Тири 0,01     0,01    
1265.9 Зали спортивні інші 0,01     0,01    
127 Будівлі нежитлові інші
1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5
1271.1 Будівлі для тваринництва5 1,5     1,5    
1271.2 Будівлі для птахівництва5 1,5     1,5    
1271.3 Будівлі для зберігання зерна5 1,5     1,5    
1271.4 Будівлі силосні та сінажні5 1,5     1,5    
1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5 1,5     1,5    
1271.6 Будівлі тепличного господарства5 1,5     1,5    
1271.7 Будівлі рибного господарства5 1,5     1,5    
1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5 1,5     1,5    
1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші5 1,5     1,5    
1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності5
1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5 0,001     0,001    
1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали 0,001     0,001    
1272.3 Цвинтарі та крематорії5 0,001     0,001    
1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5
1273.1 Пам’ятки історії та архітектури5 0,001     0,001    
1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5 0,001     0,001    
1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5 0,001     0,001    
1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше5
1274.1 Казарми Збройних Сил5 1,5     1,5    
1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб5 1,5     1,5    
1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5 1,5     1,5    
               
1274.4 Будівлі лазень та пралень 1,5     1,5    
1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів 1,5     1,5    

__________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.

5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

 


 

Додаток 2

до рішення Бражківської сільської ради

№ 5 від «21» травня 2018 року

«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Бражківської сільської ради

від «21» травня  2018 р. № 5

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію
з 01 січня 2019 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення Бражківської сільської ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
6322880800 Бражківська сільська рада  Ізюмського району Харківської області

 

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
Фізичні особи – інваліди першої і другої групи; 100
Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; 100
Пенсіонери (за віком); 100
Ветерани праці 100
Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 100
Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 100
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; 100
Дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій; 100
Релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків; 100
Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; 100
Комунальні підприємства територіальної громади Прилуцької сільської ради; 100
Санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;  
Громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці. Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”. У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством; 100
Бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;  
Допоміжні (нежитлові приміщення): сараї, хліви, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторі підстанції 100

_________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.