Рішення ХХV сесії Левківської сільської ради від 26.06.2018 року №2 Про затвердження регуляторного акту “Про затвердження Положення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Левківської сільської ради на 2019 рік”

УКРАЇНА

ЛЕВКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Ізюмського району Харківської області

РІШЕННЯ 

ХХV сесії сільської ради VІІ скликання

 

від 26 червня 2018 року                                                                               № 2

 

    

Про затвердження регуляторного акту “Про затвердження Положення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Левківської сільської ради на 2019 рік”

 

 

Відповідно до ч.1 ст. 59 та п. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Затвердити Положення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Левківської сільської ради на 2019 рік (додаток №1).

 

 1. Встановити, що ставки земельного податку вступають в дію з 01 січня 2019 року.

 

 1. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Ізюмської районної ради.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну депутатську комісію з питань розвитку села, агропромислового комплексу, екології, законності і правопорядку, соціального захисту населення (Коритний О.В.)

 

 

 

Сільський голова:                              В.М.ТКАЧЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

до рішення ХХV сесії VІI скликання

Левківської сільської  ради

від 26.06.2018 року № 2

 

Положення

про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Левківської сільської ради на 2019 рік

 

 1. Загальні положення.

Положення про встановлення плати за землю (далі – Положення) розроблено відповідно до Податкового кодексу України та є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами.

 1. Платники земельного податку.

2.1. Платниками земельного податку є:

2.1.1. власники земельних ділянок;

2.1.2. землекористувачі.

 1. Об’єкти оподаткування.

Об’єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності та користуванні.

 1. База оподаткування.

Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації.

 1. Ставки земельного податку за земельні ділянки.

5.1. Встановити з 01.01.2019 року ставку земельного податку у розмірі 1,0 відсотка від нормативної грошової оцінки земельних ділянок, крім:

5.1.1. сільськогосподарських угідь, а саме:

– рілля у розмірі 0,3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

– сіножаті у розмірі 0,3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

– пасовища у розмірі 0,3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

– багаторічні насадження у розмірі 0,3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

5.1.2. земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної власності) – у розмірі 5 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

5.1.3. земельних ділянок, зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами – у розмірі 0,03 відсотки від їх нормативної грошової оцінки для фізичних осіб та у розмірі 1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки для юридичних осіб;

5.1.4. земельних ділянок на територіях та об’єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, використання яких не пов’язане з функціональним призначенням цих територій та об’єктів – у розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

5.1.5. земельних ділянок, які використовуються суб’єктами господарювання в комерційних цілях – у розмірі 3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

5.1.6. земельних ділянок, що віднесені до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких є окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах) земельний податок справляється:

–  земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких  проведено,  в розмірі 0,2 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

– земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюються у розмірі 0,2 відсотка від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

5.1.7 Ставки податку за земельні ділянки  різного цільового призначення  (крім земельних ділянок, що віднесені до земель залізничного транспорту) розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено встановлюються у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

 1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб.

6.1. Звільнити від сплати земельного податку в розмірі 100 відсотків фізичні та юридичні особи за земельні ділянки відповідно до статей 281 та 282 Податкового кодексу України, а також:

6.1.1. заповідники та парки державної і комунальної власності;

6.1.2. дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно – технічні училища, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

6.1.3. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, військові формування, утворені відповідно до Законів України, Збройні сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

6.1.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

6.1.5. створені відповідно до закону благодійні організації, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

6.1.6. підприємства житлово-комунального господарства селища, крім площ будівель (споруд), або їхніх частин, що надаються в оренду або належать на праві власності іншим суб’єктам;

6.1.7. підприємства, організації, установи та заклади, що повністю утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів.

 1. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком.

7.1. Не сплачується земельний податок за земельні ділянки, визначені статтею 283 Податкового кодексу України.

 1. Податковий період.

8.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

8.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 1. Порядок обчислення, строк сплати та порядок подання звітності по платі за землю.

9.1. Плата за землю зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для плати за землю.

 

 

Сільський голова:                                     В.М.ТКАЧЕНКО