Розпорядження №30-о від 24.07.2018 року Про внесення змін до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік

УКРАЇНА

ІЗЮМСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я                 

                     24  липня  2018 року                   м. Ізюм                                 № 30-о

 

Про внесення змін до паспортів

бюджетних програм місцевого

бюджету на 2018 рік

 

Відповідно до статті 20 Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України                       10 вересня 2014 року за №1103/25880, наказу Міністерства фінансів України від   01 жовтня 2010 року №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 року за №945/1824, наказу Міністерства фінансів України від         27 липня 2011 року №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення XХХІІІ сесії Ізюмської районної ради VIІ скликання      від 19 липня 2018 року №537-VIІ «Про внесення змін до рішення XХV сесії Ізюмської районної ради VIІ скликання від 20 грудня 2017 року №405-VIІ «Про Ізюмський районний бюджет на 2018 рік»» та наказу фінансового управління Ізюмської районної державної адміністрації Харківської області від 24 липня 2018 року №57 «Про внесення змін до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік»:

Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм за кодами типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів на        2018 рік по головному розпоряднику – Ізюмській районній раді за:

ТПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

ТПКВКМБ 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»

затверджених розпорядженням голови Ізюмської районної ради Харківської області від 23 травня 2018 року №22-о та 20 червня 2018 року  №27-о, виклавши їх в новій редакції, що додаються.

 

Голова районної ради                                                      С. ДУВАНСЬКИЙ