Розпорядження №40-о від 25.10.2018 року Про проведення інвентаризації матеріальних цінностей

УКРАЇНА

ІЗЮМСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я                 

                     25  жовтня  2018 року                   м. Ізюм                                 № 40-о

Про проведення інвентаризації

матеріальних цінностей

 

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року №879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань» (зі змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну від 19 грудня 2014 року №1214 та від 17 вересня 2015 року №784), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за №1365/26142, керуючись ст.55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Провести суцільну інвентаризацію основних засобів та інших необоротних активів, матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та інших статей балансу районної ради станом на 01 листопада 2018 року.
  2. Для проведення інвентаризації затвердити комісію у складі:

 

Голова комісії: Сердюк В.М. – заступник голови районної ради.

 

Члени комісії: Санжаревська Н.В. – керуючий справами виконавчого апарату (секретаріату) районної ради;

 

  Посунько Т.М. – начальник організаційного відділу виконавчого апарату (секретаріату) районної ради;

 

  Добрик Ю.В. – начальник фінансово-господарського відділу виконавчого апарату (секретаріату) районної ради;

 

  Погребняк Н.О.

 

 

 

Марчук М.П.

– начальник відділу з загальних та кадрових питань виконавчого апарату (секретаріату) районної ради;

 

–                     робітник з обслуговування й ремонту будинків.

 

  1. Протокол інвентаризаційної комісії подати на затвердження голові районної ради до 01 грудня 2018 року.

 

 

 

  1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної ради Сердюка В.М.

 

Голова районної ради                                                        С.Дуванський

 

 

З розпорядженням ознайомлені:                                         В.Сердюк

 

Н.Санжаревська

 

Т.Посунько

 

Ю.Добрик

 

Н.Погребняк

 

Марчук М.П.