Рішення№597

УКРАЇНА

ІЗЮМСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                 РІШЕННЯ                

ХХХІХ сесії  районної ради VІI скликання

                  08.11.2018 року                                                             № 597-VIІ

Про внесення змін до рішення

ХХV сесії районної ради VІІ скликання

від 20 грудня 2017 року № 405-VІІ  

«Про Ізюмський районний

бюджет на 2018 рік»

 

 

Відповідно до статей 14, 78, 93 та 101 Бюджетного кодексу України та статей 43, 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Визначити на 2018 рік:
 • доходи районного бюджету у сумі 157358,9 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 141692,2 тис.грн., доходи спеціального фонду районного бюджету – 15666,7 тис.грн., згідно з додатком 1 цього рішення;
 • видатки районного бюджету у сумі 172001,5 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 145290,3 тис.грн., видатки спеціального фонду районного бюджету – 26711,2 тис.грн., згідно з додатком 2 до цього рішення;
 • дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 3598,2 тис.грн., згідно з додатком 4 до цього рішення;
 • дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 11044,4 тис.грн., згідно з додатком 4 до цього рішення;
 1. Затвердитибюджетні призначенняголовним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду –                    145290,3 тис. грн. та по спеціальному фонду – 26711,2 тис.грн., згідно з    додатком 3 до цього рішення.
 2. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 150,0 тис.грн.

 

 1. З метою забезпечення утримання сільських клубних закладів та бібліотек за рахунок міжбюджетних трансфертів з районного бюджету сільським бюджетам затвердити формулу розподілу міжбюджетних трансфертів (інші субвенції) з районного бюджету до сільських бюджетів Ізюмського району на 2018 рік згідно з додатком 5 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти з районного бюджету згідно з додатком 6 до цього рішення.
 3. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 87,5 тис. грн.

Дозволити Ізюмській районній державній адміністрації використовувати кошти резервного фонду районного бюджету на підставі розпоряджень голови районної державної адміністрації із наступним затвердженням на сесії Ізюмської районної ради.

 1. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:
 • оплата праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 • поточні трансферти населенню;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам.
 1. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 6797,0 тис.грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Ізюмській районній державній адміністрації в особі начальника фінансового управління Ізюмської райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів районного бюджету на 2018 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з додатком 8 до цього рішення.

Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 1. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
 2. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
 3. Дозволити Фінансовому управлінню Ізюмської райдержадміністрації за обґрунтуванням розпорядників коштів районного бюджету вносити зміни в межах річного розпису бюджетних асигнувань за одним кодом тимчасової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів в межах групи економічних кодів видатків в частині використання товарів, послуг і витрат на відрядження та в межах групи видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
 4. Надати право Ізюмській районній державній адміністрації проводити розподіл (прийняття і спрямування) та перерозподіл субвенцій з державного бюджету на допомоги, пільги, субсидії населенню та інших трансфертів у період між сесіями Ізюмської районної ради з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.
 5. Установити, що розпорядники коштів районного бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених рішенням Ізюмської районної ради про районний бюджет не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати та за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету) до погашення такої  заборгованості.

 

 1. Установити, що керівники бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету, утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

 

 1. Надати право голові Ізюмської районної ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між районним бюджетом та іншими бюджетами.

 

 1. Додатки 1 – 9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (Мирошниченко Л.В.).

 

 

Голова районної ради                                                                     С. Дуванський