Проект рішення Іванчуківської сільської ради Про Іванчуківський сільський бюджет на 2019 рік

УКРАЇНА

ІВАНЧУКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

РІШЕННЯ

                                                                                    ПРОЕКТ

 

_________  сесії        VIІ  скликання

 

від   _________    2018 року                                                                              №___

 

 

Про Іванчуківський сільський

бюджет на 2019 рік

 

 

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України та статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні” Іванчуківська  сільська  рада

 

                     

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Визначити на 2019 рік:

 

 • доходи сільського бюджету у сумі 843560 грн., в тому числі доходи загального  фонду  сільського  бюджету  грн., доходи спеціального  фонду  сільського  бюджету  1700.грн ,у тому числі бюджету розвитку  1700  грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

 

– видатки сільського бюджету у сумі  843560.грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 841860.грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 1700.грн.

 

 

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком № 2 до цього рішення.

3.Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 8000 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

 

 1. Визначити а 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:
 • оплата праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 • поточні трансферти населенню;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право голові Іванчуківської сільської ради отримувати у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

6.Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

6.1 Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

6.2 Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

6.3 Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та термін, визначені бюджетним законодавства

 

 1. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

 

 1. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках на 2019 рік для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. згідно з додатком № 4 до цього рішення

Забезпечити в повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію та послуги зв’язку,які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв в межах установлених бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 

9 . Здійснювати утримання чисельності працівників та здійснювати фактичні

видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види

заохочень тільки в межах фонду заробітної плати, затвердженого для

бюджетних установ у кошторисах

 

 1. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Установити, що взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету проводити тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами та планами асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням сільської ради про сільський бюджет не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати та за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядник бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не бере бюджетні зобов’язання та не здійснює платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету) до погашення такої заборгованості

 

 1. Встановити, що внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік здійснюється за рішенням сесії сільської ради у випадках передбачених Бюджетним кодексом України. Дозволити голові сільської ради в періоди між сесіями вносити зміни в межах річного розпису бюджетних асигнувань за одним кодом тимчасової функціональної класифікації видатків в межах групи економічних кодів видатків в частині використання товарів, послуг і витрат на відрядження та в межах групи видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

 

 

 1. Надати право голові Іванчуківської сільської ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між Іванчуківським сільським бюджетом та іншими бюджетами.
 2. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

 

 1. Додатки № 1 –4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 1. Оприлюднення рішення відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити виконавчому комітету Іванчуківської сільської ради.

 

 1. 17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету.