Пояснювальна записка

Пояснювальна записка

до рішення ХVІ сесії районної ради VІІ скликання

 від 16 лютого 2017 року № 258-VІІ «Про затвердження звіту про  виконання Ізюмського районного бюджету за 2016 рік»

 

Станом на 1 січня 2017 року до районного бюджету надійшло всього доходів загального фонду 122754,5 тис.грн., або загальне виконання  склало 103% до планових показників з урахуванням змін.

З загального обсягу доходів до районного бюджету отримано  протягом 2016 року власних надходжень загального фонду 27502,4 тис.грн. при плані з урахуванням змін 23427,8 тис.грн., або 117 % до планових показників.

Отримано з державного бюджету базової дотації в сумі 91,0 тис.грн., та стабілізаційної дотації 1689,3 тис.грн., що  складає по 100% до планових показників відповідно.

Крім того, за звітний період надійшло субвенцій з державного бюджету загального фонду у  сумі 91337,1 тис. грн., у  тому числі: на виплату дитячих допомог 27505,1 тис.грн., на надання пільг та субсидій за житлово-комунальні послуги 22598,2 тис.грн., на придбання твердого та рідкого пічного палива та скрапленого газу 1752,4 тис.грн., освітня субвенція 27955,4 тис.грн., медична субвенція 10750,9 тис.грн. та субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  у  сумі 775,1 тис.грн.

Крім того, у звітному періоді до районного бюджету надійшло інших субвенцій до загального фонду – 2134,6 тис.грн.

До спеціального фонду районного бюджету надійшло власних доходів у сумі  3518,3 тис.грн., інша субвенція – 1495,5 тис.грн. та субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 1444,7 тис.грн.

Виконання загального фонду бюджету районного бюджету в розрізі власних доходів наступне:

податок на доходи фізичних осіб за 2016 рік виконано на 118%, або при плані з урахуванням змін 22791,7 тис.грн. отримано 26845,6 тис.грн. Перевиконання складає 4053,9 тис.грн., що більше від фактичних надходжень минулого року на  9817,7  тис.грн. Одною із складових податку на доходи фізичних осіб є податок від виплати орендної плати власникам паїв, якого у звітному році отримано до районного бюджету 5804 тис.грн.

Крім того, надійшли кошти податку на доходи фізичних осіб від виплачених дивідендів до районного бюджету в розмірі 6096,0 тис.грн. Найбільшими платниками по вищезазначеному податку з нарахованих дивідендів є наступні сільгосппідприємства: СТОВ „Злагода”, ТОВ „Караван І”, СТОВ „Хлібопродукт”;

плата за надання адміністративних послуг у 2016 році становить    60,7 тис.грн., або 110% до плану з урахуванням змін;

надходження від орендної плати за користування майном, що  перебуває в комунальній власності 76,2 тис.грн., або 105% до плану ;

– інші надходження складають 519,9 тис.грн., або 102% до плану з урахування змін.

Видаткова  частина  загального  фонду  районного  бюджету за 2016 рік з урахуванням міжбюджетних трансфертів  склала кошти у сумі         115362,2 тис.грн., або виконана 98% до планових показників з урахуванням змін (план 117764,3 тис.грн.).  

У складі загального обсягу видатків найбільш питому вагу у займають видатки на виплату допомог, пільг і субсидій – 52638,5 тис.грн., або 46% обсягу районного  бюджету.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями  районному бюджеті складають 31% від загального обсягу,  або 35922,3 тис.грн.

Видатки на оплату за спожиті енергоносії  склали  6618,2 тис.грн., або 6% від загального обсягу видатків.

Господарчі видатки, оплата послуг та видатки на відрядження  в районному бюджеті склали 4974,1 тис.грн., або 4% від загального їх обсягу.

Видатки на придбання продуктів харчування по установах освіти в  районному бюджеті  склали 1251,3 тис.грн., або 1 % від загального їх обсягу.

Спеціальний фонд  районного бюджету за звітний період по видатках склав 11882,7 тис.грн., із якого капітальні видатки становлять  9218,8 тис.грн., або 78% їх обсягу. Найбільш питому вагу вони мають по галузі освіти –     7578,6 тис.грн. (або 82%  їх загального обсягу).

У складі спеціального фонду районного бюджету за рахунок  коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій отримано та освоєно у повному обсязі 540,0 тис.грн. на капітальний ремонт заміни віконних блоків в шкільному підрозділі Бугаївського НВК.

Обсяг коштів загального фонду районного  бюджету на міжбюджетні  трансферти за 2016 рік склав 12519,5 тис.грн. У їх складі найбільш питому вагу (86%)  мають кошти медичної субвенції з державного бюджету, що передані  до бюджету міста Ізюм  у сумі  10750,9 тис.грн., або 100% до плану.

Також з районного бюджету  у 2016 році  надані міжбюджетні трансферти обласному бюджету на співфінансування проектів, що реалізовувались за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2016 році. Їх  загальний обсяг склав  391 тис.грн.,  в тому числі  370 тис.грн. з районного бюджету на співфінансування будівництва системи водопостачання в селі Діброва та 22 тис.грн., переданих з Капитолівського сільського бюджету, на співфінансування реконструкції мережі вуличного освітлення  в селі Діброва.

Виконання  видаткової частини загального фонду  районного бюджету по розпорядниках коштів за 2016 рік  наступне:

Районна рада –  1866,2 тис.грн., або 87% до планових призначень з урахуванням змін  (план 1884,6 тис.грн.), в тому числі на утримання районної ради 1776,4 тис.грн.;

Відділ освіти Ізюмської  районної державної адміністрації –       40387,3 тис.грн., або 95% до планових призначень з урахуванням змін  (план 42497,1 тис.грн.), з них на галузь освіти 40372,7 тис.грн.;

Управління соціального захисту населення Ізюмської  районної державної адміністрації (з урахуванням субвенцій на пільги, субсидії і допомоги) 58034,5 тис.грн., або 99% до планових призначень (план          58145,9 тис.грн.), з них на утримання Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) видатки склали  5033,0 тис.грн., або 100% до плану з урахуванням змін (план 5035,0 тис.грн.) та проведено санаторно-курортне лікування інвалідів та учасників АТО  за рахунок коштів обласного бюджету у сумі    239,8 тис.грн.

Відділ культури і туризму Ізюмської районної державної  адміністрації  – 1614,8 тис.грн., або  99 % до планових призначень  (план  1618,8 тис.грн.), з них на утримання закладів культури 1264,9 тис.грн.;

Ізюмська  районна  державна  адміністрація – 939,9 тис.грн., або 92% планових призначень (план 1026,5 тис.грн.), з них видатки по Районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  склали 250,7 тис.грн., або 100% до планових призначень з урахуванням змін (план 251,4 тис.грн.).

В складі витрат районного бюджету проведено видатки на  фізичну культуру і спорт у сумі  342,9 тис.грн. при плані 344,6 тис.грн. або 99% до плану з урахуванням змін.

У 2016 році здійснені видатки за  наступними  програмами районного бюджету:

– на Програму соціального захисту населення Ізюмського району на 2016 рік – 1118,9 тис.грн., в тому числі на підтримку Районної ради ветеранів – 62,1 тис.грн., на  виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги –            81,5 тис.грн., на пільги окремим категоріям громадян: з послуг зв’язку –         19,8 тис.грн., проїзд автомобільним транспортом – 165,6 тис.грн., залізничним транспортом – 99,0 тис.грн., надано матеріальної допомоги громадянам –     488,6 тис.грн. та  проведено інших заходів програми у сумі 202,0 тис.грн.;

– на Програму допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді та призову громадян України на строкову військову службу  у 2015-2019 роках  та під час мобілізації – 21,6 тис.грн.;

–  на районну програму „Шкільний автобус” на 2012-2016 роки –                   686,0 тис.грн.;

– на Програму економічного і соціального розвитку Ізюмського району на 2016 рік – 39,8 тис.грн.;

– на Програму роботи з обдарованими, талановитими дітьми та молоддю  Ізюмського району на 2012 – 2016 роки – 13,5 тис.грн.;

–  на Програму інформатизації  Ізюмського району на 2016 – 2020 роки – 256,8 тис.грн.;

– на комплексну Програму „Запобігання виникнення пожеж, надзвичайних ситуацій та зменшення їх наслідків в Ізюмському районі на    2016-2020 роки” – 78,0 тис.грн., в тому числі за рахунок субвенцій з сільських бюджетів  48,0 тис.грн.;

– на Комплексну цільову програму розвитку футболу в Ізюмському районі на 2013-2016 роки –248,2 тис.грн;

– на Програму розвитку місцевого самоврядування в Ізюмському районі на 2016-2018 роки – 88,5 тис.грн.;

– на Програму формування урожаю сільськогосподарських культур 2016 року в Ізюмському районі “Урожай 2016” – 150,0 тис.грн.;

– на  Програму  розвитку дорожнього комплексу Ізюмського району Харківської області на 2012-2017 роки – 299,2 тис.грн. на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 року №374 для ремонту мосту через ріку Сіверський Донець у місті  Ізюм (одержувач коштів – Служба автомобільних доріг у Харківській області);

– на Програму розвитку архівної справи в Ізюмському районі на       2016-2019 роки – 9,8 тис.грн.

Спеціальний фонд  районного бюджету за  2016 рік по видатках склав кошти у сумі 11882,7 тис.грн. при уточнених кошторисних призначеннях  за звітний період 14176,2 тис.грн., або виконання склало 84%.  В їх складі  видатки по галузі управління склали 12,9 тис.грн., освіти – 10072,5 тис.грн.,  соціального захисту – 395,5 тис.грн., культури – 43,8 тис.грн. та будівництва – 22,6 тис.грн. Обсяг міжбюджетних трансфертів з районного бюджету склав 1127,1  тис.грн.

У 2016 році в спеціальному фонді  районного бюджету  проведено капітальних видатків в загальній сумі 9448,4 тис.грн., з них по галузі  управління – 147,9 тис.грн., освіти – 7578,5 тис.грн., соціального захисту – 242,4 тис.грн., культури –  36,0 тис.грн. та будівництва – 22,6 тис.грн. Обсяг переданих субвенцій з районного бюджету по капітальних видатках склав за звітний період 1127,1 тис.грн.

Виходячи з вищезазначеного видаткова частина районного бюджету за 2016 рік була виконана в межах фактичних надходжень та з урахуванням пріоритетного фінансування захищених статей видатків.

Платіжні доручення в станом на 1 січня 2017 року Казначейською службою виконано у повному обсязі.

 

 

 

Заступник голови районної ради                                                      В. Сердюк