Рішення №265

УКРАЇНА

ІЗЮМСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                 РІШЕННЯ                

ХVІ сесії  районної ради VІI скликання

                   16.02.2017 року                                                            № 265-VIІ

Про затвердження Порядку використання

коштів районного бюджету для надання

фінансової підтримки комунальному

підприємству «Ізюмрайкомунсервіс»

Ізюмської районної ради Харківської області

 

 

 

Заслухавши інформацію директора комунального підприємства «Ізюмрайкомунсервіс» Чумака В.В. про затвердження Порядку використання коштів районного  бюджету для надання фінансової підтримки комунальному підприємству,  відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Порядок використання коштів районного бюджету для надання фінансової підтримки комунальному підприємству Ізюмрайкомунсервіс» Ізюмської районної ради Харківської області на виконання Програми підтримки комунального підприємства «Ізюмрайкомунсервіс» Ізюмської районної ради Харківської області на 2017 рік (додається).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку району, спільної власності територіальних громад району, інвестицій та розвитку бізнесу, з питань промисловості, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту, торгівлі, зв’язку та паливно-енергетичного комплексу (Федченко В.В.).

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                      С. Дуванський

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  ХVІ сесії Ізюмської

районної ради VIІ скликання

від 16.02.2017р.  № 265-VІІ

 

ПОРЯДОК

використання коштів районного бюджету для надання  фінансової підтримки комунальному підприємству «Ізюмрайкомунсервіс»

Ізюмської районної ради Харківської області  на виконання Програми підтримки комунального підприємства «Ізюмрайкомунсервіс»

Ізюмської районної ради Харківської області на 2017 рік

 

 1. Цей Порядок визначає механізм отримання та використання коштів передбачених у районному бюджеті згідно з Програмою підтримки комунального підприємства «Ізюмрайкомунсервіс» Ізюмської районної ради Харківської області на 2017 рік (далі – Програма) для надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Ізюмрайкомунсервіс» Ізюмської районної ради Харківської області (далі – КП «Ізюмрайкомунсервіс»), розмір якої визначається рішеннями Ізюмської районної ради.
 2. Мета Порядку полягає у забезпеченні прозорого та ефективного використання бюджетних коштів.
 3. Фінансова підтримка КП «Ізюмрайкомунсервіс» надається на підставі статей 20, 22 та 91 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 143 Конституції України.
 4. Фінансова підтримка надається КП «Ізюмрайкомунсервіс» на безповоротній основі для забезпечення належної реалізації їх статутних завдань, посилення фінансово-бюджетної дисципліни, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних, безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності району і сприяння поліпшенню фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства відповідно до Програми підтримки комунального підприємства «Ізюмрайкомунсервіс» Ізюмської районної ради Харківської області на 2017 рік.
 5. Головним розпорядником бюджетних коштів є Ізюмська районна рада Харківської області.
 6. Одержувачем бюджетних коштів є КП «Ізюмрайкомунсервіс».
 7. Головний розпорядник коштів в межах обсягів наданої фінансової підтримки здійснює фінансування шляхом перерахування коштів на рахунок КП «Ізюмрайкомунсервіс», відкритого в органах Державного казначейства. Використання отриманих коштів здійснюється на підставі затвердженого кошторису, плану асигнувань на відповідний рік, плану використання бюджетних коштів, погодженого головним розпорядником коштів.
 8. КП «Ізюмрайкомунсервіс» використовує фінансову підтримку в межах кошторисних призначень,    відповідно    до    плану    використання

 

2

бюджетних коштів на реалізацію заходів згідно з Програмою підтримки комунального підприємства «Ізюмрайкомунсервіс» Ізюмської районної ради Харківської області на 2017 рік.

 

Фінансова підтримка КП «Ізюмрайкомунсервіс»

може здійснюватись на наступні заходи:

 

№ з/п Найменування заходу Обсяги фінансування на 2017 рік, грн.
1. Фінансова допомога на поточні видатки підприємств,

в тому числі:

103873
  –         на оплату праці 63023
  –         на придбання оргтехніки  (МФУ) 4830
  –         на придбання програмного забезпечення 21681
  –         на придбання канцелярських товарів 2100
  –         на придбання обладнання та інструментів для роботи зварювальної та слюсарно-сантехнічної дільниці 4172
  –         на придбання приладів, обладнання та інструментів для роботи електромонтерів 3367
  –         на придбання паливно-мастильних матеріалів 4700
2. Фінансова допомога на капітальні видатки підприємств,

в тому числі:

18679
  –         придбання ноутбука 10979
  –         придбання газозварювального обладнання 7700
ВСЬОГО: 122552

 

 1. Закупівля товарів, робіт та послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку. Попередня оплата таких товарів, робіт та послуг здійснюється з урахуванням положень бюджетного законодавства.
 2. Операції, що пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування місцевого бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством України.
 3. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюється в установленому законодавством порядку.
 4. Відповідальність за правильність використання бюджетних коштів покладається на головного розпорядника та одержувача бюджетних коштів.

 

 

Заступник голови районної ради                                                  В. Сердюк