Законодавча база

ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні;

Конституція України.

Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування

Закон України “Про статус депутатів місцевих рад”.

Закон України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”

Закон України “Про асоціації органів місцевого самоврядування”.

Закон України “Про доступ до публічної інформації”.

Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції”.

Закон України “Про правила етичної поведінки”

Закон України “Про відпустки”.

Закон України “Про інформацію”.

Закон України “Про звернення громадян”.

Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

Закон України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”.

Закон України “Про державну службу”.

Закон України “Про місцеві державні адміністрації”.

Закон України “Про оплату праці”.

Кодекс законів про працю України.

Постанова Кабінету Міністрів України № 169 від 15 лютого 2002 року “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців”.

Постанова Кабінету Міністрів України № 804 від 01 грудня 1994 року “Про затвердження Положення про порядок стажування у державних органах”.

Постанова Кабінету Міністрів України № 851 від 19 травня 1999 року “Про затвердження Порядку перебування на державній службі працівників патронатної служби членів Кабінету Міністрів України та голів місцевих державних адміністрацій”.

Постанова Кабінету Міністрів України № 250 від 27 квітня 1994 року “Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток”.

Постанова Кабінету Міністрів України № 283 від 03 травня 1994 року “Про порядок обчислення стажу державної служби”.

Постанова Кабінету Міністрів України № 731 від 25 травня 1998 року “Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади”.

Постанова Кабінету Міністрів України № 348 від 14 квітня 1997 року “Про затвердження Інструкції з діловодства за звернення громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації”.

Постанова Кабінету Міністрів України № 1004 від 08 серпня 2007 року “Про проведення експертизи цінності документів”.

Постанова Кабінету Міністрів України № 268 від 09 березня 2006 року “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”.

Постанова Кабінету Міністрів України № 1349 від 03 грудня 1997 року “Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування”.

Постанова Кабінету Міністрів України № 1298 від 30 серпня 2002 року “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”.

Постанова Кабінету Міністрів України № 859 від 19 травня 1999 року “Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств”.

Постанова Кабінету Міністрів України № 1049 від 20 грудня 1993 року “Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших органів”.

Постанова Кабінету Міністрів України № 212 від 24 лютого 2003 року “Про затвердження Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків”.

Постанова Ради Міністрів Української РСР № 37 від 4 лютого 1988 року “Про службові жилі приміщення”

Наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України № 58 від 29 липня 1993 року “Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників”.

Наказ Головного управління державної служби при Кабінеті Міністрів України № 24 від 05 липня 1998 року “Про затвердження методичних рекомендацій щодо застосування Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади та зразків оформлення документів особових справ”. – втратив чинність на підставі Наказу Національного агентства України з питань державної служби N 9 від 08.09. 2011 року

Наказ Міністерства юстиції України № 232/5 від 10 лютого 2012 року “Про затвердження Типового положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації“.

Наказ Міністерства праці України № 77 від 02 жовтня 1996 року “Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів”.

Наказ Державного Комітету статистики України № 5 від 13 січня 2004 року “Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати”.

Наказ Державного Комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державний Комітет зв’язку та інформатизації України № 327/225 від 25 листопада 2002 року “Про затвердження Порядку функціюваня веб-сайтів органів виконавчої влади”.