Про включення до порядку денного ХL сесії районної ради VІ скликання на розгляд додаткових питань

 

 

  Продовжувати читання Про включення до порядку денного ХL сесії районної ради VІ скликання на розгляд додаткових питань

Про внесення змін до назви Ізюмської районної ради

 

 

  Продовжувати читання Про внесення змін до назви Ізюмської районної ради

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів Ізюмського районного бюджету у 2014 році Додаток №8

Продовжувати читання Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів Ізюмського районного бюджету у 2014 році Додаток №8

Перелік об’єктів, видатки на які у 2014 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку Додаток №7

Продовжувати читання Перелік об’єктів, видатки на які у 2014 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку Додаток №7

Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2014 рік Додаток №6

Продовжувати читання Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2014 рік Додаток №6

Показники міжбюджетних трансфертів між Ізюмським районним бюджетом та іншими бюджетами на 2014 рік Додаток №5

 

Додаток 5
до рішення  Ізюмської ради №548-VI від 12.02.2014 р.
Показники міжбюджетних трансфертів між  Ізюмським районним бюджетом та іншими бюджетами на 2014 рік
грн.
Код бюджету Найменування бюджету Міжбюджетні трансферти
Загальний фонд Всього 
Дотація вирівнювання Вилучення Інші додаткові дотації  Інші субвенції 
Сума  Норматив щоденних відрахувань Сума Норматив щоденних вилучень
20314501000 Бражківський 2000 0,01% 2000
20314502000 Бригадирівський 242500 44,66% 242500
20314503000 Бугаївський 491200 65,98% 491200
20314504000 Вірнопільський 116500 45,31% 116500
20314505000 Довгеньківський 96600 42,67% 96600  
20314506000 Заводський 15800,0 7,79% 15800
20314507000 Іванчуківський 44550 0,14% 44550
20314508000 Кам”янський 55550 0,16% 55550
20314509000 Капитолівський 256600 48,08 256600
20314510000 Комарівський 159200 56,20% 159200
20314511000 Куньєвський 59200 32,31% 59200
20314512000 Левківський 242700 46,58% 242700
20314513000 М.Камишуваський 98300 38,24% 98300  
20314514000 Олександрівський 17100 10,83% 10500 27600
20314515000 Студенокський 83400 0,24% 83400  
20314516000 Ч.Оскільський 11900 0,03% 11900
20314517000 Чистоводівський 52600 28,81% 52600
Разом по сільських бюджетах  197400 х 1848300 х 10500 2056200
20202100000 м. Ізюм  179084 179084
ВСЬОГО 197400 х 1848300 х 10500 179084 2235284
Керуючий справами виконавчого апарату (секретаріату) районної ради Н. Санжаревська

Джерела фінансування Ізюмського районного бюджету на 2014 рік Додаток №4

 

Додаток 4
до рішення Ізюмської ради 
№548-VI від 12.02.2014
Джерела фінансування Ізюмського районного бюджету на 2014 рік
(грн.)
Код Назва Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом у т.ч. бюджет розвитку
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 2669698 0 0 2669698
208100 На початок періоду 2865582 276520 5394 3142102
208200 На кінець періоду 195884 276520 5394 472404
Всього залишків коштів, спрямованих на видатки 2669698 0 0 2669698
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -624463 624463 624463 0
Керуючий справами виконавчого апарату (секретаріату) районної ради                                        Н. Санжаревська

Розподіл видатків Ізюмського районного бюджету на 2014 рік за головними розпорядниками коштів грн.) Додаток №3_1

 

Розподіл видатків Ізюмського районного бюджету на 2014 рік
за головними розпорядниками коштів
(грн.)
КПКВК місцевих бюджетів (7 знаків групування: за ГРК, відповід. вик., програма/ підпрограма) КТКВК місцевих бюджетів Найменування програми/підпрограми видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього з них Всього споживання з них розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=4+7
0100000 01 Ізюмська РАЙРАДА  887353,00 467600,00 123736,00 42335,00 0,00 0,00 0,00 42335,00 42335,00 42335,00 929688,00
0110000 01 Ізюмська РАЙРАДА  887353,00 467600,00 123736,00 42335,00 0,00 0,00 0,00 42335,00 42335,00 42335,00 929688,00
0110060 010116 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів  876023,00 467600,00 123736,00 876023,00
0117420 180109 Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій 11330,00 42335,00 42335,00 42335,00 42335,00 53665,00
0300000 03 Ізюмська РДА  911295,00 429309,00 23461,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00 2000,00 913295,00
0310000 03 Ізюмська РДА  911295,00 429309,00 23461,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00 2000,00 913295,00
0311340 090412 Інші видатки на соціальний захист населення 12000,00 12000,00
0323131 091101 Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 685258,00 429309,00 23461,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 687258,00
0317420 180109 Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій 154457,00 154457,00
210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 59580,00 59580,00
1000000 10 Відділ освіти Ізюмської РДА 28123297,00 15783536,00 3018335,00 952970,00 490652,00 0,00 0,00 462318,00 462318,00 462318,00 29076267,00
1010000 10 Відділ освіти Ізюмської РДА 28123297,00 15783536,00 3018335,00 952970,00 490652,00 0,00 0,00 462318,00 462318,00 462318,00 29076267,00
1011020 070201 Надання загальньої середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами  (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 25519750,00 14306318,00 2976880,00 952970,00 490652,00 462318,00 462318,00 462318,00 26472720,00
1011100 070401 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 710428,00 296122,00 710428,00
1011170 070802 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти 633612,00 435095,00 18534,00 633612,00
1011190 070804 Централізоване ведення бухгалтерського обліку 518920,00 347756,00 12524,00 518920,00
1011200 070805 Здійснення  централізованого господарського обслуговування 581457,00 308880,00 10397,00 581457,00
1011260 070808 Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 14480,00 14480,00
1015022 130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 144650,00 89365,00 144650,00
1500000 15 УСЗН Ізюмської РДА  29208670,00 3455606,00 121869,00 244325,00 130000,00 75000,00 0,00 114325,00 114325,00 114325,00 29452995,00
1510000 15 УСЗН Ізюмської РДА  29208670,00 3455606,00 121869,00 244325,00 130000,00 75000,00 0,00 114325,00 114325,00 114325,00 29452995,00
1511060 070303 Надання освіти  в дитячих будинках, утримання та забезпечення їх діяльності 1042211,00 1042211,00
1513011 090201 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги 987441,00 987441,00
1513021 090202 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу 298550,00 298550,00
1513031 090203 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами 96476,00 33825,00 33825,00 33825,00 33825,00 130301,00
1513012 90204 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, … на житлово-комунальні послуги 44111,00 44111,00
1513022 090205 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, …на придбання твердого палива 6500,00 6500,00
1513013 090207 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 30326,00 30326,00
1513023 090208 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива 2000,00 2000,00
1513033 090209 Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою 1200,00 1200,00
1513014 090210 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною п`ятою статті 29 Закону України `Про культуру`, частиною другою статті 30 Закону України `Про бібліотеки та бібліотечну справу`, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України `Про освіту`, на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням 200283,00 200283,00
1513024 090211 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною п`ятою статті 29 Закону України `Про культуру`, частиною другою статті 30 Закону України `Про бібліотеки та бібліотечну справу`, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України `Про освіту`, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 48800,00 48800,00
1513034 090214 Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв`язку 30679,00 30679,00
1513015 090215 Надання пільг багатодітним сім`ям на житлово-комунальні послуги 96771,00 96771,00
1513025 090216 Надання пільг багатодітним сім`ям на придбання твердого палива та скрапленого газу 56400,00 56400,00
1513041 090302 Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами 180710,00 180710,00
1513042 090303 Надання допомолги на  догляд за дитиною віком до 3 років 2807557,00 2807557,00
1513043 090304 Надання допомоги при народженні дитини 8362397,00 8362397,00
1513044 090305 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 905950,00 905950,00
1513045 090306 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 2305201,00 2305201,00
1513046 090307 Надання тимчасової державної допомоги дітям 165200,00 165200,00
1513047 090308 Надання допомоги при усиновленні дитини 10490,00 10490,00
1513048 090401 Надання державної соціальної допомоги  малозабезпеченим сім`ям 1951050,00 1951050,00
1513016 090405 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 924068,00 924068,00
1513026 090406 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 352250,00 352250,00
1513027 090411 Забезпечення вугіллям окремих категорій громадян 6500,00 6500,00
1513401 090412 Інші видатки на соціальний захист населення 168678,00 168678,00
1523104 091204 Забечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які нездатні до самообслуговування у зв”язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 4997679,00 3455606,00 121869,00 210500,00 130000,00 75000,00 80500,00 80500,00 80500,00 5208179,00
1513181 091205 Забезпечення соціальними послугами громадян  похилого віку, інвалідів, дітей – інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами 36900,00 36900,00
1513049 091300 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 2894737,00 2894737,00
1513035 170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 197555,00 197555,00
2400000 24 Від. культ. і туриз. Ізюмської РДА  1602629,00 626840,00 106363,00 8485,00 5000,00 0,00 0,00 3485,00 3485,00 3485,00 1611114,00
2410000 24 Від. культ. і туриз. Ізюмської РДА  1602629,00 626840,00 106363,00 8485,00 5000,00 0,00 0,00 3485,00 3485,00 3485,00 1611114,00
2413140 091103 Заходи державної політики з питань молоді 4400,00 4400,00
2414060 110201 Бібліотеки 583582,00 314840,00 67756,00 3485,00 3485,00 3485,00 3485,00 587067,00
2414090 110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 641786,00 228000,00 34625,00 5000,00 5000,00 646786,00
2414800 110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 125060,00 84000,00 3982,00 125060,00
2417212 120201 Періодичні видання (газети та журнали) 20000,00 20000,00
2415011 130102 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 173192,00 173192,00
2415023 130203 Фінансова підтримка  дитячо-юнацьких спортивних шкіл  фізкультурно-спортивних товариств 15000,00 15000,00
2417420 180109 Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій 39609,00 39609,00
53 УАПР Ізюмської РДА 6645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6645,00
53 УАПР Ізюмської РДА 6645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6645,00
250404 Інші видатки 6645,00 6645,00
76 ФУ Ізюмської РДА  486984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486984,00
76 ФУ Ізюмської РДА  486984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486984,00
250102 Резервний фонд 100000,00 100000,00
250311 Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів 197400,00 197400,00
250315 Інші додаткові дотації 10500,00 10500,00
250380 Інші субвенції 179084,00 179084,00
Нерозподілені видатки на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в Центрах соціальної реабілітацій дітей-інвалідів та Центрах професійної реабілітації інвалідів 54900,00 54900,00
Нерозподілені видатки на розширення мережі дошкільних навчальних закладів та модернізацію дитячих майданчиків дошкільних закладів 56300,00 56300,00
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  319400,00 319400,00 319400,00
Всього видатків 61338073,00 20762891,00 3393764,00 1569515,00 945052,00 75000,00 0,00 624463,00 624463,00 624463,00 62907588,00
Керуючий справами виконавчого апарату (секретаріату) районної ради Н. Санжаревська

Розподіл видатків Ізюмського районного бюджету на 2014 рік за головними розпорядниками коштів Додаток №3

 

Продовжувати читання Розподіл видатків Ізюмського районного бюджету на 2014 рік за головними розпорядниками коштів Додаток №3

Видатки Ізюмського районного бюджету на 2014 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

Видатки Ізюмського районного бюджету на 2014 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
(грн.)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього з них Всього споживання з них розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
010000 Державне управління 876023,00 467600,00 123736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 876023,00
010116 Органи місцевого самоврядування 876023,00 467600,00 123736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 876023,00
070000 Освіта 29020858,00 15694171,00 3018335,00 952970,00 490652,00 0,00 0,00 462318,00 462318,00 462318,00 29973828,00
070201 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 25519750,00 14306318,00 2976880,00 952970,00 490652,00 0,00 0,00 462318,00 462318,00 462318,00 26472720,00
070303 Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї) 1042211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1042211,00
070401 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 710428,00 296122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710428,00
070802 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 633612,00 435095,00 18534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633612,00
070804 Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 518920,00 347756,00 12524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518920,00
070805 Групи централізованого господарського обслуговування 581457,00 308880,00 10397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581457,00
070808 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 14480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14480,00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 28670562,00 3884915,00 145330,00 246325,00 130000,00 75000,00 0,00 116325,00 116325,00 116325,00 28916887,00
090201 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги 987441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 987441,00
090202 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу 298550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298550,00
090203 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами 96476,00 0,00 0,00 33825,00 0,00 0,00 0,00 33825,00 33825,00 33825,00 130301,00
090204 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, … на житлово-комунальні послуги 44111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44111,00
090205 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, …на придбання твердого палива 6500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6500,00
090207 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 30326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30326,00
090208 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00
090209 Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200,00
090210 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною п`ятою статті 29 Закону України `Про культуру`, частиною другою статті 30 Закону України `Про бібліотеки та бібліотечну справу`, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України `Про освіту`, на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням 200283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200283,00
090211 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною п`ятою статті 29 Закону України `Про культуру`, частиною другою статті 30 Закону України `Про бібліотеки та бібліотечну справу`, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України `Про освіту`, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 48800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48800,00
090214 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку 30679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30679,00
090215 Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги 96771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96771,00
090216 Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу 56400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56400,00
090302 Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами 180710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180710,00
090303 Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 2807557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2807557,00
090304 Допомога при народженні дитини 8362397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8362397,00
090305 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 905950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905950,00
090306 Допомога на дітей одиноким матерям 2305201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2305201,00
090307 Тимчасова державна допомога дітям 165200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165200,00
090308 Допомога при усиновленні дитини 10490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10490,00
090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям 1951050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1951050,00
090405 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 924068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 924068,00
090406 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 352250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352250,00
090411 Кошти на забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій населення 6500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6500,00
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 180678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180678,00
091101 Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 685258,00 429309,00 23461,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00 2000,00 687258,00
091103 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 4400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4400,00
091204 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 4997679,00 3455606,00 121869,00 210500,00 130000,00 75000,00 0,00 80500,00 80500,00 80500,00 5208179,00
091205 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 36900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36900,00
091300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 2894737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2894737,00
110000 Культура і мистецтво 1350428,00 626840,00 106363,00 8485,00 5000,00 0,00 0,00 3485,00 3485,00 3485,00 1358913,00
110201 Бібліотеки 583582,00 314840,00 67756,00 3485,00 0,00 0,00 0,00 3485,00 3485,00 3485,00 587067,00
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 641786,00 228000,00 34625,00 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646786,00
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 125060,00 84000,00 3982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125060,00
120000 Засоби масової інформації 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00
120201 Періодичні видання (газети та журнали) 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00
130000 Фізична культура і спорт 332842,00 89365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332842,00
130102 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 173192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173192,00
130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 144650,00 89365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144650,00
130203 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості) 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 197555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197555,00
170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 197555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197555,00
180000 Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю 205396,00 0,00 0,00 42335,00 0,00 0,00 0,00 42335,00 42335,00 42335,00 247731,00
180109 Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій 205396,00 0,00 0,00 42335,00 0,00 0,00 0,00 42335,00 42335,00 42335,00 247731,00
210000 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 59580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59580,00
210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 59580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59580,00
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 106645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106645,00
250102 Резервний фонд 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
250404 Інші видатки 6645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6645,00
Разом видатків 60839889,00 20762891,00 3393764,00 1250115,00 625652,00 75000,00 0,00 624463,00 624463,00 624463,00 62090004,00
Між бюджетні трансферти 386984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386984,00
250311 Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів 197400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197400,00
250315 Інші додаткові дотації 10500,00
Субвенції 179084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179084,00
250380 Інші субвенції 179084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179084,00
Нерозподілені видатки  на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в Центрах соціальної реабілітації дітей-інвалідів та Центрах професійної реабілітації інвалідів 54900,00 54900,00
Нерозподілені видатки на розширення мережі дошкільних навчальних закладів та модернізацію дитячих майданчиків дошкільних закладів 56300,00 56300,00
Нерозподілені кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 319400,00 319400,00 319400,00
Всього видатків 61338073,00 20762891,00 3393764,00 1569515,00 945052,00 75000,00 0,00 624463,00 624463,00 624463,00 62907588,00
Керуючий справами виконавчого апарату (секретаріату) районної ради Н. Санжаревська

Доходи Ізюмського районного бюджету на 2014 рік Додаток 1

 

Додаток 1
До рішення Ізюмської ради
№548-VI  від 12.02.2014 р.
Доходи Ізюмського районного бюджету на 2014 рік
(грн.)
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6=(гр.3+гр.4)
10000000 Податкові надходження 10230300,00 0,00 0,00 10230300,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 10230300,00 0,00 0,00 10230300,00
11010000 Податок на доходи фізичних осіб 10230300,00 0,00 0,00 10230300,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 7660800,00 0,00 0,00 7660800,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 2318500,00 0,00 0,00 2318500,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 251000,00 0,00 0,00 251000,00
20000000 Неподаткові надходження 58000,00 625652,00 0,00 683652,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 58000,00 0,00 0,00 58000,00
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 58000,00 0,00 0,00 58000,00
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 58000,00 0,00 0,00 58000,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ 0,00 625652,00 0,00 625652,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 0,00 625652,00 0,00 625652,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 0,00 625652,00 0,00 625652,00
РАЗОМ ДОХОДІВ 10288300,00 625652,00 0,00 10913952,00
40000000 Офіційні трансферти 49004538,00 319400,00 0,00 49323938,00
41000000 Від органів державного управління 49004538,00 319400,00 0,00 49323938,00
41010000 Кошти, що надходять з інших бюджетів 1848300,00 0,00 0,00 1848300,00
41010600 Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів 1848300,00 0,00 0,00 1848300,00
41020000 Дотації 23117000,00 0,00 0,00 23117000,00
41020100 Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 23117000,00 0,00 0,00 23117000,00
41030000 Субвенції 24039238,00 319400,00 0,00 24358638,00
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 19583292,00 0,00 0,00 19583292,00
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 2283000,00 0,00 0,00 2283000,00
41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати) та компенсацію на пільговий проїзд окремих категорій громадян 359735,00 0,00 0,00 359735,00
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 771000,00 0,00 0,00 771000,00
41034400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 0,00 319400,00 0,00 319400,00
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” 1042211,00 0,00 0,00 1042211,00
ВСЬОГО ДОХОДІВ 59292838,00 945052,00 0,00 60237890,00
Керуючий справами виконавчого апарату (секретаріату) районної ради Н. Санжаревська

Про внесення змін до рішення ХL сесії районної ради VІ скликання від 30 січня 2014 року № 522-VІ „Про Ізюмський районний бюджет на 2014 рік”

 

Продовжувати читання Про внесення змін до рішення ХL сесії районної ради VІ скликання від 30 січня 2014 року № 522-VІ „Про Ізюмський районний бюджет на 2014 рік”

Про затвердження звіту про виконання Ізюмського районного бюджету за 2013 рік

 

Продовжувати читання Про затвердження звіту про виконання Ізюмського районного бюджету за 2013 рік

Про звіт голови Ізюмської районної державної адміністрації про здійснення у 2013 році районною державною адміністрацією повноважень, делегованих Ізюмською районною радою

 

Продовжувати читання Про звіт голови Ізюмської районної державної адміністрації про здійснення у 2013 році районною державною адміністрацією повноважень, делегованих Ізюмською районною радою

ПРОЕКТ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ ” Про встановленню ставок збору за проведення деяких видів підприємницької діяльності (торговий патент) на території Левківської сільської ради”

 

ПРОЕКТ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ
” Про встановленню ставок збору за проведення деяких видів підприємницької діяльності (торговий патент) на території Левківської сільської ради”

 

АНАЛІЗ

Регуляторного впливу проекту рішення сесії Левківської сільської ради ” Про встановленню ставок збору за проведення деяких видів підприємницької діяльності (торговий патент) на території Левківської сільської ради “

 

1.                 Визначення проблеми

 

           На момент ініціювання документу на території Левківської сільської рада назріла необхідність у перегляді ставок збору за проведення деяких видів підприємницької діяльності (торговий патент). За даними Ізюмської об’єднаної державної податкової інспекції з прийняттям Податкового кодексу України відбулись зміни щодо порядку видачі торгових патентів на провадження деяких видів підприємницької діяльності, порядку їх заповнення та визначення ставок збору.

 

2.                 Ціль державного регулювання

 

1.Узгодити та відкоригувати рішення сільської ради, які діяли раніше.

2.Збільшити надходження до місцевого бюджету

3.  Зменшення рівня безробіття.

 

3.                 Визначення альтернативних способів.

 

1.     Збереження існуючого стану.

2.     Розвиток підприємницької діяльності.

 

4.                 Механізм реалізації цілей.

 

               Відповідно   до   вищезгаданих   цілей   пропонуються   наступні механізми їх реалізації:

1. Визначити такими, що втратили чинність попередні рішення сільської ради, щодо встановлення ставок єдиного податку.

2. Збільшити надходження до бюджету через встановлення нових ставок збору за проведення деяких видів підприємницької діяльності (торговий патент).

 

 

Сільський голова:                                      В.М.ТКАЧЕНКО