Доходи Ізюмського районного бюджету на 2014 рік Додаток 1

 

Додаток 1
До рішення Ізюмської ради
№548-VI  від 12.02.2014 р.
Доходи Ізюмського районного бюджету на 2014 рік
(грн.)
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6=(гр.3+гр.4)
10000000 Податкові надходження 10230300,00 0,00 0,00 10230300,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 10230300,00 0,00 0,00 10230300,00
11010000 Податок на доходи фізичних осіб 10230300,00 0,00 0,00 10230300,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 7660800,00 0,00 0,00 7660800,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 2318500,00 0,00 0,00 2318500,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 251000,00 0,00 0,00 251000,00
20000000 Неподаткові надходження 58000,00 625652,00 0,00 683652,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 58000,00 0,00 0,00 58000,00
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 58000,00 0,00 0,00 58000,00
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 58000,00 0,00 0,00 58000,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ 0,00 625652,00 0,00 625652,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 0,00 625652,00 0,00 625652,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 0,00 625652,00 0,00 625652,00
РАЗОМ ДОХОДІВ 10288300,00 625652,00 0,00 10913952,00
40000000 Офіційні трансферти 49004538,00 319400,00 0,00 49323938,00
41000000 Від органів державного управління 49004538,00 319400,00 0,00 49323938,00
41010000 Кошти, що надходять з інших бюджетів 1848300,00 0,00 0,00 1848300,00
41010600 Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів 1848300,00 0,00 0,00 1848300,00
41020000 Дотації 23117000,00 0,00 0,00 23117000,00
41020100 Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 23117000,00 0,00 0,00 23117000,00
41030000 Субвенції 24039238,00 319400,00 0,00 24358638,00
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 19583292,00 0,00 0,00 19583292,00
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 2283000,00 0,00 0,00 2283000,00
41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати) та компенсацію на пільговий проїзд окремих категорій громадян 359735,00 0,00 0,00 359735,00
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 771000,00 0,00 0,00 771000,00
41034400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 0,00 319400,00 0,00 319400,00
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” 1042211,00 0,00 0,00 1042211,00
ВСЬОГО ДОХОДІВ 59292838,00 945052,00 0,00 60237890,00
Керуючий справами виконавчого апарату (секретаріату) районної ради Н. Санжаревська

Про внесення змін до рішення ХL сесії районної ради VІ скликання від 30 січня 2014 року № 522-VІ „Про Ізюмський районний бюджет на 2014 рік”

 

Продовжувати читання Про внесення змін до рішення ХL сесії районної ради VІ скликання від 30 січня 2014 року № 522-VІ „Про Ізюмський районний бюджет на 2014 рік”

Про затвердження звіту про виконання Ізюмського районного бюджету за 2013 рік

 

Продовжувати читання Про затвердження звіту про виконання Ізюмського районного бюджету за 2013 рік

Про звіт голови Ізюмської районної державної адміністрації про здійснення у 2013 році районною державною адміністрацією повноважень, делегованих Ізюмською районною радою

 

Продовжувати читання Про звіт голови Ізюмської районної державної адміністрації про здійснення у 2013 році районною державною адміністрацією повноважень, делегованих Ізюмською районною радою

ПРОЕКТ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ ” Про встановленню ставок збору за проведення деяких видів підприємницької діяльності (торговий патент) на території Левківської сільської ради”

 

ПРОЕКТ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ
” Про встановленню ставок збору за проведення деяких видів підприємницької діяльності (торговий патент) на території Левківської сільської ради”

 

АНАЛІЗ

Регуляторного впливу проекту рішення сесії Левківської сільської ради ” Про встановленню ставок збору за проведення деяких видів підприємницької діяльності (торговий патент) на території Левківської сільської ради “

 

1.                 Визначення проблеми

 

           На момент ініціювання документу на території Левківської сільської рада назріла необхідність у перегляді ставок збору за проведення деяких видів підприємницької діяльності (торговий патент). За даними Ізюмської об’єднаної державної податкової інспекції з прийняттям Податкового кодексу України відбулись зміни щодо порядку видачі торгових патентів на провадження деяких видів підприємницької діяльності, порядку їх заповнення та визначення ставок збору.

 

2.                 Ціль державного регулювання

 

1.Узгодити та відкоригувати рішення сільської ради, які діяли раніше.

2.Збільшити надходження до місцевого бюджету

3.  Зменшення рівня безробіття.

 

3.                 Визначення альтернативних способів.

 

1.     Збереження існуючого стану.

2.     Розвиток підприємницької діяльності.

 

4.                 Механізм реалізації цілей.

 

               Відповідно   до   вищезгаданих   цілей   пропонуються   наступні механізми їх реалізації:

1. Визначити такими, що втратили чинність попередні рішення сільської ради, щодо встановлення ставок єдиного податку.

2. Збільшити надходження до бюджету через встановлення нових ставок збору за проведення деяких видів підприємницької діяльності (торговий патент).

 

 

Сільський голова:                                      В.М.ТКАЧЕНКО

Про затвердження проекту регуляторного акту по встановленню ставок збору за проведення деяких видів підприємницької діяльності (торговий патент) на території Левківської сільської ради

 

Продовжувати читання Про затвердження проекту регуляторного акту по встановленню ставок збору за проведення деяких видів підприємницької діяльності (торговий патент) на території Левківської сільської ради

ПРОЕКТ розмірів ставок збору за проведення деяких видів підприємницької діяльності (торговий патент) по Левківській сільській раді

 

Додаток № 1

          до рішення ХХХІІ сесії Левківської

сільської ради VІ скликання

від 07.02.2014 року № 17


ПРОЕКТ

розмірів ставок збору за проведення деяких видів підприємницької діяльності (торговий патент) по Левківській сільській раді

 

№ п/п

Вид діяльності

Проект ставки               від мінімальної заробітної    плати на місяць

1

Торговельна  діяльність (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим  газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок  на стаціонарних, малогабаритних і  пересувних автозаправних  станціях,  заправних пунктах)  з алкогольними та тютюновими виробами

0,1

2

Торгівля промисловими  та продовольчими     товарами               без алкогольних та тютюнових виробів

0,08

3

Надання послуг населенню

0,05

4

Торговельна діяльність продовольчими та    непродовольчими  товарами,  які здійснюють поштові відділення

0,01

5

Торговельна  діяльність  нафто­продуктами, скрапленим та стиснутим газом  із  застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних  і пересувних  автозаправних станціях, заправних пунктах

0,2

 

 

 

 

Сільський голова:                                      В.М.ТКАЧЕНКО

Про встановлення ставок земельного податку на 2014 рік для фізичних і юридичних осіб по Левківській сільській раді

 

Продовжувати читання Про встановлення ставок земельного податку на 2014 рік для фізичних і юридичних осіб по Левківській сільській раді

П О Л О Ж Е Н Н Я про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

ПРОЕКТ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ ” Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки” АНАЛІЗ Регуляторного впливу проекту рішення сесії Левківської сільської ради ” Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”

Продовжувати читання ПРОЕКТ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ ” Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки” АНАЛІЗ Регуляторного впливу проекту рішення сесії Левківської сільської ради ” Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”

Про затвердження проекту регуляторного акту “Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”

Продовжувати читання Про затвердження проекту регуляторного акту “Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”

Про затвердження проекту регуляторного акту « Про затвердження ставок земельного податку на 2014 рік по Заводській сільській раді»

 

Продовжувати читання Про затвердження проекту регуляторного акту « Про затвердження ставок земельного податку на 2014 рік по Заводській сільській раді»

Про оприлюднення проекту регуляторного акту « Про затвердження проекту регуляторного акту « Про затвердження ставок земельного податку на 2014 рік для фізичних і юридичних осіб по Заводській сільській раді.»

 

Продовжувати читання Про оприлюднення проекту регуляторного акту « Про затвердження проекту регуляторного акту « Про затвердження ставок земельного податку на 2014 рік для фізичних і юридичних осіб по Заводській сільській раді.»

Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2014 рік

 

Продовжувати читання Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2014 рік