Увага конкурс

ІЗЮМСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ПОСАДУ

директора комунального підприємства –

сільськогосподарського підприємства «Балагросервіс»

Вимоги до кандидатів:

громадянство України;

повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

досвід роботи на керівних посадах на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності або в органах державної влади та місцевого самоврядування не менше 1 року або досвід роботи за фахом не менше 3 років;

знання та вільне володіння державною мовою;

здатність за своїми діловими, професійними та моральними якостями виконувати обов’язки керівника

Додаткова інформація про умови конкурсу, основні функціональні обов’язки, розмір та умови оплати праці надаються відділом з організаційних, кадрових та загальних питань виконавчого апарату (секретаріату) районної ради, або за телефоном (05743) 2-25-99.

Заяви про участь у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня повідомлення про оголошення конкурсу в газеті «Обрії Ізюмщини», за адресою: м.Ізюм, пл.Центральна, 1, 3 поверх, каб. № 22.

Кандидати на участь у конкурсі подають до відділу з організаційних, кадрових та загальних питань виконавчого апарату (секретаріату) Ізюмської районної ради Харківської області такі документи:

заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних;

особовий листок з обліку кадрів;

копії паспорта або ID-картки та реєстраційного номеру облікової картки фізичної особи-платника податків;

автобіографію, що містить прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), склад сім’ї, місце реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;

чотири фотокартки розміром 4х6 сантиметрів на паперових носіях;

копії документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання;

копія документа про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державного сертифіката про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови;

копію трудової книжки;

копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

довідку про допуск до державної таємниці (за наявності такого допуску).

До призначення кандидат на посаду Керівника зобов’язаний подати в установленому Законом України «Про запобігання корупції» порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції за визначеною формою.