Публічний договір приєднання про надання послуги з постачання теплової енергії КП БРР “Балаклійські теплові мережі”

Договір був розміщений на сайті районної ради 14 вересня 2023 року.

Повідомлення про коригування тарифів на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ та інших споживачів Комунальному підприємству Балаклійської районної ради «Балаклійські теплові мережі»

Повідомлення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря Державного підприємства «Ізюмське лісове господарство» для ознайомлення громадськості

Державне підприємство «Ізюмське лісове господарство» “Державного агентства лісових ресурсів України” (скорочена назва – ДП “Ізюмське лісове господарство”, ідентифікаційний код – 00993113), юридична адреса : 64220, Харківська область, Ізюмський р-н, смт Андріївка, вул.Московська, 36/6; тел.: +38(05743)2-15-98; Email: glaveng.izleshoz@ukr.net. Підприємство розташовано на  декількох майданчиках лісництв. Лісництва розташовані за адресами : 1) Ізюмське лісництво – 64332, Харківська обл., Ізюмський район, село Левківка, вул. Горянівська , буд.16; 2) Артемівське лісництво – 64318, Харківська обл., Ізюмський район, село Діброва, вул. Слобожанська , буд.33; 3) Піщанське лісництво – 64305, Харківська обл., м. Ізюм, вул. Соснова , буд.119; 4) Придонецьке лісництво – 64351, Харківська обл., Ізюмський район, село Придонецьке, вул. Ставкова, б/н; 5) Студенецьке лісництво – 64360, Харківська обл., Ізюмський район, село Студенок, вул. Лісна , буд.26; 6) Червонооскільське лісництво – 64340, Харківська обл., Ізюмський район, село Оскіл, вул. Лісова , буд.2; 7) Барвінківське лісництво – 64701, Харківська обл., Ізюмський район, м.Барвінкове, вул. Пушкіна , буд.82; 8) Андріївське лісництво – 64220, Харківська область, Ізюмський р-н, смт Андріївка, вул. Московська, 36/6.

            Метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об’єкта є здійснення господарської діяльності, яка пов’язана з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, для забезпечення виконання вимог, передбачених нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря.

            Підприємство спеціалізується на наданні послуг, пов’язаних з лісовим господарством,  лісозаготівлею, лісопильним та стругальним виробництвом, просочуванням деревини а також оптовою торгівлею лісоматеріалами. Майданчики лісництв підприємства були введені в експлуатацію у 90-х роках. Режим роботи підприємства однозмінний, по 8 годин, п’ять днів на тиждень.

            На території Ізюмського лісництва розташовані : приміщення контори, топкова, приміщення гаражного боксу, майстерня, складські приміщення, побутове приміщення тракторної бригади. Валові викиди в атмосферне повітря таких забруднюючих речовин як :  вуглецю оксиду, азоту діоксиду, заліза оксид*(у перерахунку на залізо), марганець і  його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю), титану діоксид, кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175), ангідрид сірчистий, сажа, недиференційованого за складом пилу (аерозоль), пил деревини, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець для проммайданчиків складатиме:  0,6640 т/рік.

            На території Артемівського лісництва розташовані : приміщення контори, топкова, приміщення гаражного боксу, майстерня, складські приміщення, побутове приміщення тракторної бригади. Валові викиди в атмосферне повітря таких забруднюючих речовин як :  вуглецю оксиду, азоту діоксиду, ангідрид сірчистий, сажа, недиференційованого за складом пилу (аерозоль), пил деревини, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, для проммайданчиків складатиме:  0,7006 т/рік.

            На території Барвінківського лісництва розташовані : приміщення контори, топкова, приміщення гаражного боксу, складські приміщення, дровник. Валові викиди в атмосферне повітря таких забруднюючих речовин як :  вуглецю оксиду, азоту діоксиду, ангідрид сірчистий, сажа, недиференційованого за складом пилу (аерозоль), пил деревини, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, для проммайданчиків складатиме:  0,4149 т/рік.

            Піщанське лісництво розташовано на двох майданчиках : контора лісництва та тракторна бригада. На території майданчиків розташовані : приміщення контори, топкова, приміщення гаражного боксу тракторної бригади, складські приміщення. Валові викиди в атмосферне повітря таких забруднюючих речовин як :  вуглецю оксиду, азоту діоксиду, ангідрид сірчистий, сажа, недиференційованого за складом пилу (аерозоль), пил деревини, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, для проммайданчиків складатиме:  0,4421 т/рік.

            Придонецьке лісництво розташовано на двох майданчиках : контора лісництва та тракторна бригада. На території майданчиків розташовані : приміщення контори лісництва, приміщення гаражного боксу(майстерня), топкова,  побутовий склад. Валові викиди в атмосферне повітря таких забруднюючих речовин як :  вуглецю оксиду, азоту діоксиду, ангідрид сірчистий, сажа, недиференційованого за складом пилу (аерозоль), пил деревини, пил абразивно-металічний (SiO2, CaO, Cr2O3, Fe2O3, Al2O3 і ін.), вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець для проммайданчиків складатиме:  0,2352т/рік.

            На території Студенецького лісництва розташовані : приміщення контори лісництва, приміщення гаражного боксу (майстерня), топкова,  побутове складське приміщення. Валові викиди в атмосферне повітря таких забруднюючих речовин як :  вуглецю оксиду, азоту діоксиду, ангідрид сірчистий, сажа, недиференційованого за складом пилу (аерозоль), пил деревини, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, для проммайданчиків складатиме:  0,7108 т/рік.

            На території Червонооскільського лісництва розташовані : приміщення контори лісництва; приміщення гаражного боксу, майстерня, складське приміщення(дровник), топкова. Валові викиди в атмосферне повітря таких забруднюючих речовин як :  вуглецю оксиду, азоту діоксиду, ангідрид сірчистий, сажа, недиференційованого за складом пилу (аерозоль), пил деревини, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, для проммайданчиків складатиме:  0,3155 т/рік.

            На території Андріївського лісництва розташовані : приміщення контори лісництва, топкова; приміщення гаражного боксу, приміщення шишкосушарки. Валові викиди в атмосферне повітря таких забруднюючих речовин як :  вуглецю оксиду, азоту діоксиду, ангідрид сірчистий, сажа, недиференційованого за складом пилу (аерозоль), пил деревини, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, для проммайданчиків складатиме:  0,6105 т/рік.

            Залежно від ступеню впливу на забруднення атмосферного повітря об’єкт відноситься до третьої групи – об’єкт, які не становляться на Державний облік і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. На підприємстві відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин (основні джерела), джерела викидів, що зазначені в документах, відносяться до інших джерел викидів.  На період проведення робіт з обґрунтування обсягів викидів підприємства викиди забруднюючих речовин на підприємстві не перевищують встановлених законодавством нормативів, а також згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, встановлено, що перевищень ГДК на межі житлової забудови та на межі СЗЗ по вмісту забруднюючих речовин не має. Оцінка впливу на довкілля на об’єкті не проводилась, так як діяльність підприємства не відноситься до переліку видів діяльності які потребують оцінки впливу на довкілля. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та  заходи щодо скорочення викидів на підприємстві не передбачаються.

На період проведення робіт з обґрунтування обсягів викидів підприємства викиди забруднюючих речовин на підприємстві не перевищують встановлених законодавством нормативів, а також згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, встановлено, що перевищень ГДК на межі житлової забудови та на межі СЗЗ по вмісту забруднюючих речовин не має. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Скарги та пропозиції просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати публікації об’яви до Харківської обласної військової  адміністрації за адресою : 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, тел.(057)7052153, E-mail: publik@kharkivoda.gov.ua.

Запрацював сайт УАРОР про фіксацію збитків завданих війною

Як повідомлялось раніше, Українська асоціація районних та обласних рад реалізує Проєкт «Підвищення обізнаності серед органів місцевого самоврядування та громадян з фіксації руйнувань спричинених війною».

Так, в межах Проєкту, розпочав роботу сайт Поверни своє. Головне завдання платформи – надати у доступному вигляді інформацію для чого та як правильно документувати збитки, що завданні російським повномасштабним вторгненням в Україну.

На сайті можна ознайомитись з покроковою інструкцією з фіксації руйнувань, аналітичними матеріалами та актуальними новинами з теми.

Також на сайті є змога отримати онлайн-консультації та корисні посилання. http://uaror.org.ua/?p=23861

Чергова ХХV сесії Ізюмської районної ради

Планується проведення пленарного засідання чергової ХХV сесії Ізюмської районної ради Харківської області VІІІ скликання 18 серпня 2023 року о 10.00 год.    у режимі відеоконференції

Проект рішення

Про встановлення тарифів на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії для населення, бюджетних установ, інших споживачів для Комунального підприємства Балаклійської районної ради «Балаклійські теплові мережі» та про особливості нарахування підприємством плати за спожиту теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії під час дії воєнного стану

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 830 «Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії», на виконання вимог Закону України від 29.07.22 № 2479-IX «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», керуючись п. 37 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування», Ізюмська районна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Установити Комунальному підприємству Балаклійської районної ради «Балаклійські теплові мережі» тарифи на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ та інших споживачів:

Для потреб населення:

1). тариф на теплову енергію –   2684,72 грн/Гкал, в т.ч.

тариф на виробництво теплової енергії – 2257,84 грн/Гкал;

тариф на транспортування теплової енергії – 388,66 грн/Гкал;

тариф на постачання теплової енергії – 38,22 грн/Гкал.

2). тариф на послугу з постачання теплової енергії – 2684,72 грн/Гкал.

 Для потреб бюджетних установ:

1). тариф на теплову енергію –   4000,13 грн/Гкал , в т.ч.

тариф на виробництво теплової енергії – 3573,25 грн/Гкал;

тариф на транспортування теплової енергії – 388,66 грн/Гкал;

тариф на постачання теплової енергії – 38,22 грн/Гкал.

2). тариф на послугу з постачання теплової енергії – 4000,13 грн/Гкал.

 Для потреб інших споживачів:

1). тариф на теплову енергію –   7215,58 грн/Гкал , в т.ч.

тариф на виробництво теплової енергії – 6788,70 грн/Гкал;

тариф на транспортування теплової енергії – 388,66 грн/Гкал;

тариф на постачання теплової енергії – 38,22 грн/Гкал.

2). тариф на послугу з постачання теплової енергії – 7215,58 грн/Гкал.

2. Установити Комунальному підприємству Балаклійської районної ради «Балаклійські теплові мережі» структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для потреб населення, бюджетних установ та інших споживачів згідно з додатками 1-4,

3. Тарифи, встановлені в п. 1,2  цього рішення , вважати затвердженими з 01.10.23 р., але не застосовувати  протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, відповідно до мораторію, запровадженого Законом України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування»

4. Комунальному підприємству Балаклійської районної ради «Балаклійські теплові мережі» протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, при здійсненні нарахувань за спожиту теплову енергію, послугу з постачання теплової енергії починаючи з опалювального періоду 2023 -2024 років застосовувати тарифи для всіх категорій споживачів у розмірах, що не перевищують розмір тарифів, що діяли в кінці опалювального періоду 2022-2023 років, а саме:

4.1. Для потреб населення:

4.1.1. на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання – 1794,73 грн/Гкал, з урахуванням податку на додану вартість;

4.1.2. тарифи на послугу з централізованого опалення слід вважати тарифами на послугу з постачання теплової енергії:

для абонентів житлових будинків з будинковими приладами обліку теплової енергії – 1854,85 грн/Гкал, з урахуванням податку на додану вартість;

для абонентів житлових будинків без будинкових приладів обліку теплової енергії – 53,17 грн. за 1 кв. м на місяць, з урахуванням податку на додану вартість.

4.2. Для потреб бюджетних установ:

4.2.1. на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання – 3704,48 грн/Гкал, з урахуванням податку на додану вартість;

4.2.2. на послугу з постачання теплової енергії – 3704,48 грн/Гкал, з урахуванням податку на додану вартість.

4.3. Для потреб інших споживачів:

4.3.1. на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання – 6484, 04 грн/Гкал, з урахуванням податку на додану вартість;

4.3.2. на послугу з постачання теплової енергії  – 6484,04 грн/Гкал, з урахуванням додатку на додану вартість.

            5. Дане рішення вступає в дію відповідно до чинного законодавства.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради                   з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку, свободи слова, інформації та регуляторної політики (Андрій ЧЕГРИНЕЦЬ).

Повідомлення

про намір здійснити зміну тарифів на комунальні послуги,

які надається абонентам КП БРР «Балаклійські теплові мережі»

На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.18 № 130 КП БРР «Балаклійські теплові мережі» пропонує на розгляд обґрунтування причин зміни тарифів на послугу з постачання теплової енергії.  Метою зміни тарифів є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня.

Пунктом 11  Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.11 № 869, передбачений перегляд тарифів на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії уповноваженим органом кожного року (до початку опалювального періоду).

                  Розрахункові тарифи на послугу з постачання теплової енергії  складають: для населення 2684,72 грн/Гкал з ПДВ  (в т.ч.  газ 1069,04 грн/Гкал, електроенергія –  190,91 грн/Гкал, заробітна плата – 439,14 грн/Гкал , відрахування на соціальні заходи – 95,20 грн/Гкал, інші витрати – 351,24  грн/Гкал , прибуток –  91,74 грн/Гкал, ПДВ – 447,45 грн/Гкал), для бюджетних установ 4000,13 грн/Гкал  (в т.ч.  газ 2114,24 грн/Гкал, електроенергія –  190,91 грн/Гкал, заробітна плата – 439,13 грн/Гкал , відрахування на соціальні заходи – 95,20 грн/Гкал, інші витрати – 351,23  грн/Гкал , прибуток –  142,73 грн/Гкал, ПДВ – 666,69 грн/Гкал),  для  інших споживачів 7215,58 грн/Гкал ( в т.ч.  газ 4670,18 грн/Гкал, електроенергія –  190,65 грн/Гкал, заробітна плата – 438,60 грн/Гкал , нарахування на соціальні заходи – 95,09 грн/Гкал, інші витрати – 351,10  грн/Гкал , прибуток –  267,36 грн/Гкал, ПДВ – 1202,60 грн/Гкал).

Діючі на цей час тарифи на послугу з централізованого опалення для населення були розраховані  шляхом коригування тарифів 2018 р. та  затверджені рішенням сесії Балаклійської районної ради від 12.12.18 № 712-VII  в розмірі 1854,85 грн/ Гкал. Збільшення тарифу складає 829,87 грн., або 44,7 %. Для других категорій споживачів тарифи на комунальні послуги не встановлювались.

                      В діючих тарифах для населення врахована ціна електроенергії в розмірі 2,55 грн. за кВт*год, в тарифах для бюджетних установ та інших споживачів – 4,15 грн. за кВт*год, тоді як в травні 2023 року вона уже складала 5,73 грн. за кВт*год з ПДВ.

Крім того, в діючих тарифах для населення врахований прожитковий мінімум для працездатних осіб в розмірі 1762 грн. в місяць, в тарифах для бюджетних установ та інших споживачів 2481 грн., тоді як з 01.12.22 він складає 2684 грн. Це спричинило також  необхідність збільшення відрахувань на соціальні заходи.

 Також зросли ціни на бензин, дизпаливо, матеріали та послуги, необхідні для проведення підготовки до опалювального періоду та інше. 

            Внаслідок не покриття  діючими тарифами на теплову енергію фактичних витрат, збиток  підприємства за 2022 рік. склав  14351,0  тис. грн., за 5 місяців 2023 року – 2549,4 тис. грн.

Зважаючи на вищезазначене, та відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» просимо встановити тарифи на виробництво, транспортування та постачання теплової  енергії  та послуги з постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів КП БРР «Балаклійські теплові мережі», розраховані згідно постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.11 № 869, але підприємством  не застосовувати  протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, відповідно до мораторію, запровадженого Законом України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування».

А протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, при здійсненні нарахувань за спожиту теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії починаючи з опалювального періоду 2023 -2024 років підприємству необхідно застосовувати тарифи для всіх категорій споживачів у розмірах, що не перевищують розмір тарифів, що діяли в кінці опалювального періоду 2022-2023 років. Крім того, на виконання вимог Закону України «Про житлові комунальні послуги» тарифи на послугу з централізованого опалення, які діяли в опалювальному періоді 2022-2023 років необхідно вважати тарифами на послуги з постачання теплової енергії.                Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів з моменту публікації цього повідомлення за адресою: 64200 Харківська обл. м. Балаклія вул. Алієва, 72,  тел. 2-24-63.

Українська асоціація районних та обласних рад розпочала реалізацію Проєкту «Підвищення обізнаності серед органів місцевого самоврядування та громадян з фіксації руйнувань спричинених війною».

Проєкт націлений пояснити простою мовою яким чином здійснювати фіксацію пошкоджень та загалом привернути увагу до цього питання.

Докладніше з проєктом можна ознайомитися за посиланням – http://uaror.org.ua/?p=23586

Відновлено роботу офіційного сайту Ізюмської районної ради Харківської області

30.06.2023 року було відновлено роботу офіційного сайту Ізюмської районної ради. У найближчий час на нашій веб сторінці буде висвітлена робота та завантажені рішення районної ради за 2023 рік.

На теперішній час Ізюмська районна рада тимчасово знаходиться за адресою: м.Ізюм, вул. Гайдамацька, 1 (колишня вул.Гагаріна)